อาการฮันเตอร์

อาการฮันเตอร์ (Hunter Syndrome) เป็นโรคทางพันธุกรรมที่พบได้ยาก พบได้บ่อยในเด็กชายที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เนื่องจากร่างกายไม่สามารถผลิตเอนไซม์ในการย่อยสลายน้ำตาลบางชนิด ส่งผลให้ผู้ป่วยมีพัฒนาการช้า จมูกกว้าง ศีรษะมีขนาดใหญ่ แก้มใหญ่ โรคดังกล่าวนี้ไม่สามารถรักษาให้หายได้ แต่สามารถควบคุมอาการให้ทุเลาลงและอยู่กับโรคได้

อาการ อาการฮันเตอร์

อาการของ Hunter Syndrome อาจเริ่มแสดงให้เห็นเมื่อมีอายุประมาณ 2-4 ปี โดยอาจมีอวัยวะในร่างกายบางส่วนเปลี่ยนแปลงไป เช่น ศีรษะโต ริมฝีปากหนา ลิ้นใหญ่ จมูกกว้าง คิ้วหนา ผิวหนา กระดูกหนา มือสั้น นิ้วแข็ง หรือมีรูปร่างแคระแกรนเป็นต้น

นอกจากนี้ อาจมีอาการอื่น ๆ เกิดขึ้นได้ ซึ่งแตกต่างกันออกไปตามความรุนแรงของการป่วย เช่น

สาเหตุ อาการฮันเตอร์

สาเหตุของอาการฮันเตอร์เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมที่ถ่ายทอดมาทางพันธุกรรม ความผิดปกติทางพันธุกรรมนี้ส่งผลให้น้ำตาลเชิงซ้อนมิวโคโพลีแซ็กคาไรด์  (Mucopolysaccharides)  ไม่ถูกย่อยสะสมในเซลล์ เลือด และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ส่งผลให้เซลล์และอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายเกิดความเสียหาย

การรักษา อาการฮันเตอร์

ในปัจจุบันยังไม่มีข้อระบุที่แน่ชัดในการรักษาอาการฮันเตอร์ แพทย์จะช่วยชะลออาการและควบคุมอาการของโรค อย่างไรก็ตามการรักษาขึ้นอยู่กับสาเหตุและอาการของแต่ละคน โดยมีวิธีการรักษาดังต่อไปนี้

การรักษาด้วยาหรือการผ่าตัด จะช่วยบรรอาการแทรกซ้อนของอาการฮันเตอร์ได้ รวมถึงการทำกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด ที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับข้อต่อทำให้ร่างกายเคลื่อนไหว เพิ่มความยืดหยุ่นของข้อต่อได้อย่างดี

[Total: 1 Average: 4]