การรักษา ความเครียด

   การรักษาใช้หลายๆวิธีรวมกัน ได้แก่

1. การรักษาโรคทางกายให้สงบ  ตามอาการที่เกิด เช่น ใช้ยาลดกรดในกระเพาะรักษาโรคแผลในกระเพาะอาหาร  ยาลดความดันโลหิตรักษาโรคความดันโลหิตสูง ฯลฯ การรักษานี้เป็นการรักษาที่ปลายเหตุ แต่ก็จำเป็นต้องทำก่อน เพื่อลดอาการต่างๆ ให้ผู้ป่วยสบายขึ้น มิฉะนั้นอาการต่างๆเหล่านั้นจะทำให้ผู้ป่วยเกิดความเครียดต่อเนื่อง เป็นวงจรไม่รู้จบ

2. การรักษาทางจิตใจ

  •    การผ่อนคลายความเครียด และทำใจให้สงบ
  •    การแก้ไขปัญหาชีวิตให้สำเร็จ
  •   มีการปรับตัวกับบุคคลอื่นได้ดี
  •    การออกกำลังกายให้แข็งแรง จิตใจเผชิญความเครียดได้ดี
  •    มีการผ่อนคลาย งานอดิเรก พักผ่อนหย่อนใจ

3. การจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม

  •    สถานที่ทำงาน ที่อยู่อาศัย ไม่เครียด
  •    การทำงานพอเหมาะ ไม่หนักมากเกินไป  มีเวลาพักผ่อน
[Total: 0 Average: 0]