มะเร็งโพรงหลังจมูก

มะเร็งโพรงหลังจมูก คือ มะเร็งที่พบบ่อย โดยเฉพาะผู้ที่มีเชื้อชาติจีน พบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง พบมากในช่วงอายุ 30-50 ปี

สาเหตุ มะเร็งโพรงหลังจมูก

ยังไม่ทราบแน่ชัด พบว่ามีความสัมพันธ์กับเชื้อชาติ (พบในคนเชื้อชาติจีนมากกว่าคนไทย) และมีปัจจัย เสี่ยง เช่น การติดเชื้ออีบีวี (Ebstein-Barr virus/EBV) การบริโภคอาหารที่มีสารไนโตรซามีน (ซึ่งในเนื้อสัตว์ รมควัน หมักดอง เนื้อเค็ม ปลาเค็ม) การระคายเคือง เรื้อรัง เช่น กำยาน ควันธูป ควันไฟจากการเผาไม้หรือหญ้า

อาการ มะเร็งโพรงหลังจมูก

ระยะแรกมักไม่มีอาการแสดงชัดเจน ผู้ป่วยมักมาพบแพทย์ในระยะลุกลามแล้ว ด้วยอาการคัดแน่น จมูกข้างหนึ่ง มีน้ำมูกปนเลือด มีเลือดกำเดาไหลบ่อย หูอื้อข้างหนึ่ง (เนื่องจาก้อนมะเร็งอุดกั้นท่อยูสเตเซียน) มีก้อนแข็งแข็งข้างคอขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 1 ซม.(มะเร็งลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองข้างคอ) ชาและเสียวที่ แก้มข้างที่เป็นมะเร็ง ตาเข เห็นภาพซ้อน(จากกล้ามเนื้อ กลอกลูกตาเป็นอัมพาต จากมะเร็งที่ลุกลามกดเบียดเส้นประสาท) นอกจากนี้อาจมีอาการอื่นๆ เช่น ปวดศีรษะ มีไข้ต่ำๆ เบื่ออาหาร น้ำหนักลด สำลักน้ำขึ้นจมูก อ้าปากไม่ขึ้น เป็นต้น ระยะท้าย มะเร็งอาจแพร่กระจายไปที่ปอด ตับ กระดูกไขกระดูก

การรักษา มะเร็งโพรงหลังจมูก

หากสงสัย ควรส่งโรงพยาบาล แพทย์จะวินิจฉัย โดยการใช้กระจกเล็กๆ หรือกล้องส่องเข้าไปในโพรง หลังจมูก และตัดชิ้นเนื้อพิสูจน์ พร้อมทั้งทำการตรวจ เลือดดูภูมิคุ้มกันต่อไวรัสอีบีวี (ซึ่งช่วยในการวินิจฉัย และติดตามผลภายหลังการรักษา) ตรวจชิ้นเนื้อต่อมน้ำเหลืองข้างคอ และทำการตรวจพิเศษ เช่น ถ่ายภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เอกซเรย์ปอด สแกนกระดูกดูการแพร่กระจายของมะเร็ง ให้การรักษาด้วยการฉายรังสี

ผลการรักษา  ถ้าเป็นระยะแรกๆ สามารถรักษา ให้หายขาดได้ แต่ถ้าเป็นระยะลุกลาม ก็จะให้เคมีบำบัดร่วมด้วย

[Total: 0 Average: 0]