การรักษา ท่อน้ำดีตีบตันแต่กำเนิด

หากสงสัยควรส่งโรงพยาบาลภายใน 24 ชั่วโมงมักจะวินิจฉัยโดยการตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ และตรวจพิเศษอื่นๆ เช่น อัลตราซาวนด์ สแกนตับ การเจาะเนื้อตับออกพิสูจน์ เป็นต้น ถ้าพบว่าเป็นโรคนี้จริง มักจะต้องทำการผ่าตัดแก้ไข ซึ่งควรทำก่อนอายุได้ 6 สัปดาห์

ผลการรักษา ส่วนมากยังไม่ค่อยได้ผล และเด็กมักเสียชีวิตภายใน 1-2 ปี เฉลี่ยประมาณ 18 เดือน) ด้วยภาวะตับแข็ง (ตับวาย) หรือขาดอาหาร ส่วนน้อยที่สามารถแก้ไข้ได้  และเจริญเติบโตได้เป็นปกติบางรายที่มีภาวะตับวาย แพทย์อาจพิจารณาทำการปลูกถ่ายตับ (liver transplantation)

[Total: 0 Average: 0]