อาการ ท่อน้ำดีตีบตันแต่กำเนิด

                ทารกจะมีอาการตาเหลือง ตัวเหลือง ในวันที่ 3 หลังคลอด (บางรายอาจเหลืองหลังคลอดทันที) และจะเหลืองเข้มขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่องนานเป็นแรมเดือนจนผิวหนังออกเป็นสีเหลืองปนเขียว อุจจาระมักสีเหลืองอ่อนหรือซีดขาว

                ถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้รับการผ่าตัดแก้ไข เซลล์ตับจะถูกทำลายจนเกิดภาวะตับแข็ง อาจมีอาการอาเจียนเป็นเลือด และภาวะเลือดออกง่าย

[Total: 0 Average: 0]