การรักษา คลื่นไส้ ด้วยตนเอง

การพักผ่อน การรับประทานอาหารรสอ่อน และการหลีกเลี่ยงกลิ่นอาหารที่แรง น้ำหอม ควัน และห้องที่อบอ้าว อาจช่วยลดอาการคลื่นไส้ได้ การใช้ยาแก้เมารถหรือเมาเรืออาจช่วยบรรเทาอาการได้เช่นกัน

คลื่นไส้ เมื่อไหร่ควรไปพบแพทย์

ไปพบแพทย์ในกรณีต่อไปนี้

ไปพบแพทย์ทันทีในกรณีต่อไปนี้

[Total: 0 Average: 0]