logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

สาเหตุ หูชั้นในอักเสบเฉียบพลัน

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / หู คอ จมูก  / หูชั้นในอักเสบเฉียบพลัน / สาเหตุ หูชั้นในอักเสบเฉียบพลัน

โรคทั้ง 2 ชนิดนี้ยังไม่ทราบสาเหตุชัดเจน เชื่อว่า เกิดจากการติดเชื้อไวรัส เนื่องจากพบว่าบางรายจะเกิด อาการหลัง เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนต้น เช่นไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น

[Total: 0 Average: 0]