สาเหตุ หูชั้นในอักเสบเฉียบพลัน

โรคทั้ง 2 ชนิดนี้ยังไม่ทราบสาเหตุชัดเจน เชื่อว่า เกิดจากการติดเชื้อไวรัส เนื่องจากพบว่าบางรายจะเกิด อาการหลัง เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนต้น เช่นไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น

[Total: 0 Average: 0]