การรักษา หูชั้นในอักเสบเฉียบพลัน

ในรายที่อาการไม่รุนแรง และยังกินอาหารดื่มน้ำได้ ให้ยาบรรเทาอาการบ้านหมุนอาเจียนเช่นไดเมนไฮดริเนต ครั้งละ 1-2 เม็ด ซ้ำได้ทุก
6 ชั่วโมง  

                แนะนำให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการขับรถ การทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร และอย่าเคลื่อนไหวศีรษะในท่าที่ทำให้เกิดอาการ บางครั้งอาจต้องนอนนิ่งๆบนเตียงจนกว่าจะทุเลา 
                ถ้าดีขึ้นอาจต้องให้ยาต่อไปนาน 2-3 สัปดาห์จนกว่าจะหายเป็นปกติ

                แต่ถ้าอาการไม่ทุเลาภายใน1 สัปดาห์หรือมีอาการบ้านหมุนรุนแรง อาเจียนบ่อยหรือกินอาหารและ ดื่มน้ำไม่ได้ ก็ควรส่งโรงพยาบาล หรือปรึกษาแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญ 

                แพทย์มักจะวินิจฉัยจากลักษณะอาการเป็นหลัก หากไม่แน่ใจอาจต้องทำการตรวจพิเศษเพิ่มเติม เช่น ตรวจเลือดเอกซเรย์ยภาพด้วยเคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้าตรวจสมรรถภาพของการได้ยิน (audiometry) ตรวจคลื่นไฟฟ้าเกี่ยวกับอาการตากระตุก (electronystagmography / ENG)
เป็นต้น

การรักษา ให้ยาบรรเทาอาการ ถ้าเป็นรุนแรงหรือกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน อาจต้องใช้ยาฉีด เช่นไดอะซีแพม 10 มก. ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ หรือโพรคลอร์เพอราซีน (prochlorperazine) 12.5 มก. ฉีดเข้ากล้าม เมื่อดีขึ้นค่อยเปลี่ยนเป็นยาเม็ดไดเมนไฮดริเนต 1-2  เม็ดหรือโพรคลอร์เพอราซีน 5-10  มก.ทุก 6 ชั่วโมงให้กินต่อจนกว่าจะหายเป็นปกติ

ผลการรักษา ส่วนใหญ่จะค่อยๆ ทุเลาไปได้เอง(ยาที่ให้เป็นเพียงการบรรเทาให้รู้สึกสุขสบาย)บางรายอาจมีอาการเมารถเมาเรือง่ายหรือบ้านหมุนจากการเปลี่ยนท่า ซึ่งจะเป็นอยู่หลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนๆ แล้วในที่สุดหายไปได้เอง

[Total: 0 Average: 0]