logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

อาการ หูชั้นในอักเสบเฉียบพลัน

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / หู คอ จมูก  / หูชั้นในอักเสบเฉียบพลัน / อาการ หูชั้นในอักเสบเฉียบพลัน

หูชั้นในอักเสบเฉียบพลัน จะมีอาการวิงเวียนเห็นบ้านหมุนอย่างรุนแรงคลื่นไส้  อาเจียน ซึ่งเกิดขึ้นฉับพลันและต่อเนื่องนานเป็นชั่วโมงๆ ถึงหลายวัน มักมีอาการหูตึงและมีเสียงดังรบกวนในหูข้างหนึ่งร่วมด้วยบางครั้งอาจเป็นรุนแรงจนต้องนอนพัก  ทำงานไม่ได้

หลังจากเริ่มมีอาการประมาณ 1 สัปดาห์ อาการต่าง ๆ จะค่อย ๆ ทุเลาไปได้เองแต่อาจมีอาการบ้านหมุน ชั่วประเดี๋ยว (ไม่เกิน 1-2  นาที) เฉพาะเวลาเคลื่อนไหวศีรษะเร็วๆ เช่น ลุกขึ้นจากเตียง ล้มตัวลงนอน ก้มหรือ เงยศีรษะหรือหันหน้าเร็ว ๆ เป็นต้น อาการจะเป็น ๆ  หาย ๆ อยู่นานหลายสัปดาห์  แล้วหายไปได้เองในที่สุด ส่วนอาการหูตึง อาจค่อย ๆ ทุเลาจนหายเป็นปกติ หรืออาจเป็นอยู่อย่างถาวรก็ได้

เส้นประสาทการทรงตัวอักเสบ มีอาการแบบเดียวกับหูชั้นในอักเสบเฉียบพลันดังกล่าวข้างต้น แต่จะไม่มีอาการหูตึง และเสียงดังรบกวนในหูร่วมด้วย

[Total: 0 Average: 0]