สาเหตุ หูชั้นนอกอักเสบ

เกิดจากการติดเชื้อสแตฟีโลค็อกคัส อาจเป็นฝีเฉพาะที่หรือมีการอักเสบทั่วไปของผิวหนังที่อยู่ในรูหูมักจะพบหลังเล่นน้ำหรือแคะหู (เนื่องจากคันในรูหู หรือ แคะขี้หู)

[Total: 0 Average: 0]