สาเหตุคอพอก

คอพอกธรรมดา  บางรายอาจเกิดขึ้นโดยไม่ทราบ สาเหตุ ที่ทราบสาเหตุ ได้แก่ 

ภาวะขาดธาตุไอโอดีน (ซึ่งมีมากในเกลือทะเลและอาหารทะเล) ภาวะนี้จึงพบมากทางภาคเหนือและภาคอีสานในแถบที่ราบสูงหรือใกล้เขตภูเขา ซึ่งขาดแคลน เกลือทะเลและอาหารทะเล เมื่อร่างกายขาดธาตุไอโอดีน ก็เกิดการขาดฮอร์โมนไทรอยด์ตามมาทำให้ต่อมไทรอยด์ ถูกฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง (ที่คอยกระตุ้นให้ต่อมไท รอยด์ทำงาน) กระตุ้นจนมีขนาดโตขึ้น กลายเป็นคอพอก

                    ในหมู่บ้านบางแห่ง อาจมีผู้ที่เป็นคอพอกเกือบ ทั้งหมู่บ้าน จึงเรียกว่า คอพอกประจำ (endemic goiter)

                    โดยทั่วไปมักถือว่า ในชุมชนใดมีผู้ที่เป็นคอพอกจากการขาดธาตุไอโอดีนเกิน 10 คนใน 100 คน ก็บอกได้ว่า ชุมชนนั้นมีคอพอกประจำถิ่นเกิดขึ้นแล้ว

                     การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย  ด้านฮอร์โมนและเมตาบอลิซึม มักพบในผู้หญิงที่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่น หรือ กำลังตั้งครรภ์ ซึ่งร่างกายต้องการฮอร์โมนไทรอยด์ (ไทร็อกซีน) มากขึ้น ต่อมไทรอยด์จึงต้องทำงานมากกว่าธรรมดา ทำให้เกิดเป็นคอพอก เรียกว่า คอพอกสรีระ (physiologic goiter)

                     จากผลของยา เช่น พีเอเอส และเอทิโอนาไมด์ (ethionamide) ที่สมัยก่อนเคยใช้ยารักษาวัณโรค เฟนิลบิว-ตาโชน ลิเทียมโพรพิลไทโอยูราซิล อะมิโนกลูเททิไมด์ (aminoglutethmide)

                     ปุ่มไทรอยด์ (thyroid  nodule) อาจเป็นปุ่ม เดียวหรือหลายปุ่ม ส่วนใหญ่จะสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ได้เป็นปกติส่วนน้อยที่สร้างไทรอยด์มากเกิน หรือเป็น คอพอกเป็นพิษ บางรายอาจพบว่าเป็นมะเร็ง

                      ถุงน้ำไทรอยด์ (thyroid cyst) มีลักษณะเป็นถุงหุ้มมีน้ำบรรจุอยู่ภายใน ขนาดอาจเล็กกว่า 1 ซม.หรือโตจนแลดูน่าเกลียด
บางรายอาจพบว่าเป็นมะเร็ง

                      ต่อมไทรอยด์อักเสบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชนิดเรื้อรังจากภูมิต้านตนเอง (Hashimoto’s thy roiditis) ที่มีระดับฮอร์โมนไทรอยด์อยู่ในเกณฑ์ปกติ (euthyroid) ก็เป็นสาเหตุหนึ่งของคอพอกธรรมดาได้

[Total: 0 Average: 0]