อาการคอพอก

อาการคอพอก

                ผู้ป่วยจะมีอาการคอโต (คอพอก) กว่าปกติ โดยไม่มีอาการผิดปกติอื่น ๆ เช่นไม่อ่อนเลีย ไม่เหนื่อยง่าย น้ำหนักไม่ลด เป็นต้น แต่ถ้าก้อนโตมาก ๆ อาจทำ ให้เสียงแหบ กลืนลำบากหรือหายใจลำบากได้

[Total: 0 Average: 0]