สาเหตุ วัยหมดประจำเดือน

                เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของผู้หญิงในวัยนี้ที่รังไข่ค่อย ๆ ลดจนกระทั่งหยุดทำหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมน เอสโทรเจนและโพรเจสเทอโรนอย่างถาวร ทำให้สิ้นสุดการมีประจำเดือน (ระดู) ที่เคยเกิดขึ้นเป็นวงจรในแต่ละเดือน

                เนื่องจากความแปรปรวนของระดับฮอร์โมนเอสโทรเจนที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในช่วงก่อนถึงวัยหมดประจำเดือน และการลดลงของเอสโทรเจนอย่างมากในช่วงหลังวัยหมดประจำเดือน ทำให้เกิดอาการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย และจิตใจต่าง ๆ ซึ่งค่อย ๆ เป็นมากขึ้น และทำให้เกิด ภาวะแทรกซ้อนจากภาวะพร่องเอสโทรเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรยะต่อมาอีกหลายปีจนเข้าสู่วัยสูงอายุ

                ส่วนวัยหมดประจำเดือนก่อนกำหนด อาจมีความ สัมพันธ์กับปัจจัยทางกรรมพันธุ (มีมารดาที่เกิดภาวะ (เดียวกัน) หรือเกิดจากปฏิกิริยาภูมิต้านตนเองก็ได้ และ บางรายอาจเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุชัดเจน

[Total: 0 Average: 0]