logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

สาเหตุ วัยหมดประจำเดือน

Health Me Now / 疾病  / ต่อมไร้ท่อ  / วัยหมดประจำเดือน / สาเหตุ วัยหมดประจำเดือน

                เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของผู้หญิงในวัยนี้ที่รังไข่ค่อย ๆ ลดจนกระทั่งหยุดทำหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมน เอสโทรเจนและโพรเจสเทอโรนอย่างถาวร ทำให้สิ้นสุดการมีประจำเดือน (ระดู) ที่เคยเกิดขึ้นเป็นวงจรในแต่ละเดือน

                เนื่องจากความแปรปรวนของระดับฮอร์โมนเอสโทรเจนที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในช่วงก่อนถึงวัยหมดประจำเดือน และการลดลงของเอสโทรเจนอย่างมากในช่วงหลังวัยหมดประจำเดือน ทำให้เกิดอาการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย และจิตใจต่าง ๆ ซึ่งค่อย ๆ เป็นมากขึ้น และทำให้เกิด ภาวะแทรกซ้อนจากภาวะพร่องเอสโทรเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรยะต่อมาอีกหลายปีจนเข้าสู่วัยสูงอายุ

                ส่วนวัยหมดประจำเดือนก่อนกำหนด อาจมีความ สัมพันธ์กับปัจจัยทางกรรมพันธุ (มีมารดาที่เกิดภาวะ (เดียวกัน) หรือเกิดจากปฏิกิริยาภูมิต้านตนเองก็ได้ และ บางรายอาจเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุชัดเจน

[Total: 0 Average: 0]