สาเหตุ จุดภาพชัดเสื่อมตามวัย

ยังไม่ทราบแน่ชัด พบว่าอาจมีประวัติมีคนในครอบครัวเป็นด้วย ผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหลอดเลือดหัวใจ และผู้ที่สูบบุหรี่โอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้มากขึ้น

โรคนี้แบ่งออกเป็น 2 ชนิดได้แก่

  • จุดภาพชัดเสื่อมชนิดแห้ง (dry/atrophic macular degeneration) ซึ่งเป็นชนิดที่พบได้เป็นส่วนใหญ่ มักเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป พบว่าเซลล์ประสารทมีการฝ่อตัวหายไปโดยไม่มีรอยแผลเป็นหรือเลือดออก
  • จุดภาพชัดเสื่อมชนิดเปียก (wet/neovascular/ exudative meacular degeneratio) มักเกิดขึ้นฉับพลัน และรุนแรงพบ ว่ามีหลอดเลือดผิดปกติในผนังลูกตาชั้นกลาง (คอรอยด์) บริเวณใต้จุดภาพชัด ต่อมาเกิดการรั่วซึมของเลือดหรือสารน้ำออกจากหลอดเลือดเหล่านี้ ทำให้เซลล์ประสาทจอตาเสื่อม

ผู้ป่วยที่เป็นจุดภาพชัดเสื่อมชนิดเปียกส่วนใหญ่มักมีจุดภาพชัดเสื่อมชนิดแห้งนำมาก่อน

[Total: 0 Average: 0]