การรักษา จุดภาพชัดเสื่อมตามวัย

                หากสงสัยควรปรึกษาจักษุแพทย์ ซึ่งมักจะวินิจฉัยโดยการใช้เครื่องส่องตรวจตา (ophthalmoscopy) ถ่ายภาพรังสีจอตาด้วยการฉีดสี (fluorescein angiography)

การรักษา ถ้าเป็นจุดภาพชัดเสื่อมชนิดแห้งแบบ เล็กน้อยหรือรุนแรงไม่มีการรักษาโดยจำเพาะถ้าเป็นแบบปานกลาง แพทย์อาจพิจารณาให้สารต้านอนุมูลอิสระ เช่น วิตามินซี วิตามินอี บีตาแคโรทีน สังกะสี ทองแดง เพื่อชะลออาการ

                ถ้าเป็นจุดภาพชัดเสื่อมชนิดเปียก อาจให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์ ซึ่งมีอยู่หลายวิธี (เช่น thermal laser‚ photodynamic herapy‚ transpupillary thermotherapy) เพื่อทำลายหลอดเลือดที่ผิดปกติไม่ให้อาการลุกลามมากขึ้น

                ผลการรักษาขึ้นกับชนิด ตำแน่ง และความรุนแรงของโรค ถ้าเป็นชนิดเปียกที่เริ่มเป็นระยะแรก (พบว่าเริ่มมีหลอดเลือดผิดปกติในผนังลูกตาชั้นกลาง) ก็มักจะได้ผลดี แต่ถ้าเซลล์ประสาทบริเวณจุดภาพชัดเสื่อม ทั้งหมดแล้ว ก็ยากที่จะแก้ไขให้ดีขึ้นได้

                ในรายที่สายตาพิการมาก อาจต้องใช้อุปกรณ์ช่วย เช่น แว่นขยาย แว่นตาอ่านหนังสือ กล้องส่องทางไกล เป็นต้น

[Total: 0 Average: 0]