อาการ จุดภาพชัดเสื่อมตามวัย

จุดภาพชัดเสื่อมชนิดแห้ง มักมีอาการตามัวหรือ สายตาผิดปกติ ค่อย ๆ เกิดมากขึ้นอย่างช้า ๆ เช่น ผู้ป่วยอาจสังเกตว่า เวลาอ่านหนังสือหรือทำงานที่ประณีต หรือ ต้องมองใกล้ ๆ จำเป็นต้องอาศัยแสงที่สว่างมากขึ้น อ่านตัวหนังสือได้ไม่ชัดขึ้นเรื่อย ๆ สายตาไม่ดีเมื่ออยู่ในที่สลัว มองเห็นสีได้ไม่ชัดเจน (สีจางหรือมืดมัวกว่าปกติ) จำหน้าคนไม่ได้ สายตาพร่ามัวมากขึ้นเรื่อย ๆ ตรงกลางของลานสายตามีลักษณะพร่ามัวหรือเป็นจุดบอด เป็นต้น

จุดภาพชัดเสื่อมชนิดเปียก มักเกิดขึ้นฉับพลันและรุนแรงขึ้นรวดเร็วด้วยอาการมองเห็นภาพผิดปกติ (เช่น มองเห็นเส้นตรงเป็นคลื่น หรือเป็นเส้นคด มอง เห็นป้ายสัญญาณจราจรผิดเพี้ยนไป มองเห็นวัตถุมีขนาดเล็กลงกว่าปกติ หรืออยู่ห่างกว่าปกติ) ตรงกลางของลานสายตามีลักษณะพร่ามัวหรือเป็นจุดบอด

                อาการเหล่านี้อาจเกิดขึ้นที่ตาข้างหนึ่งก่อน ซึ่งผู้ป่วยอาจไม่ทันสังเกตหรือไม่รู้สึกว่าผิดปกติ เนื่องจากตาอีกข้างยังดีอยู่ ต่อมาเมื่อเป็นทั้ง 2 ข้าง ผู้ป่วยจึงจะสังเกตเห็นความผิดปกติได้ชัดเจน

[Total: 0 Average: 0]