สาเหตุ ตาเข

             1. ในทารกแรกเกิด สายตายังเจริญไม่เต็มที่ อาจมีอาการตาเขได้บ้าง แต่ถ้าอายุเลย 6 เดือนไปแล้วยังมีอาการตาเขอยู่อีกก็ถือว่าผิดปกติ สาเหตุอาจเกิดจากสายตาผิดปกติ (เช่น สายตาสั้น สายตายาว) หรือมีความพิการของกล้ามเนื้อกลอกลูกตา ซึ่งอาจเป็นมาแต่กำเนิดหรือเกิดจากมะเร็งลูกตาในเด็ก 
               2. ถ้าอาการตาเขเกิดขึ้นในภายหลังเมื่อพ้นวัย เด็กเล็ก มักจะเกิดจากกล้ามเนื้อกลอกลูกตาเป็นอัมพาตจากสาเหตุต่างๆ เช่น อุบัติเหตุ ศีรษะได้รับบาดเจ็บ เนื้องอกสมอง เยื่อหุ้มสมองอักเสบ เบาหวาน ไมแอสทีเนียเกรวิส ทริคิโนซิส โบทูลิซึม เป็นต้น

[Total: 0 Average: 0]