อาการ ตาเข

ถ้าเป็นมาตั้งแต่กำเนิด เด็กมักจะไม่มีอาการอะไร นอกจากตาเข แต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้ ไม่รีบแก้ไข ตาข้างที่เขจะมีสายตาพิการได้ ทั้งนี้เพราะเด็กจะไม่ใช้ตาข้างนั้นในการมอง (เพื่อหลีกเลี่ยงการเห็นภาพซ้อน โดยใช้ตาข้างที่ดีเพียงข้างเดียว) เมื่อไม่ใช้ตาข้างนั้นนานๆ เข้าสายตาก็จะลดลงไปเรื่อยๆ จนตาบอดในที่สุด เรียกภาวะนี้ว่า ตาขี้เกียจ (amblyopia)

ในรายที่เป็นตาเขตอนโต มักจะมีอาการเห็นภาพ 2 ภาพ หรือเห็นภาพซ้อนร่วมด้วย และอาจมีอาการของโรคที่เป็นสาเหตุ เช่น ปวดศีรษะ มีไข้ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน เป็นต้น

[Total: 0 Average: 0]