logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

สาเหตุ เลือดออกใต้ตาขาว

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / ตา  / เลือดออกใต้ตาขาว / สาเหตุ เลือดออกใต้ตาขาว

ส่วนใหญ่เกิดจากการได้รับบาดเจ็บ เช่น ถูกตีถูกต่อย ถูกชน ถูกแรงกระแทก หรือเผลอขยี้ตาแรงๆ 

บางรายอาจเกิดจากอาการไอหรือจามรุนแรงจน หลอดเลือดฝอยในตาขาวแตกได้ เช่นไอกรน หลอดลม อักเสบ เป็นหวัด เป็นต้น

ผู้ป่วยเยื่อตาขาวอักเสบจากเชื้อไวรัส บางครั้งอาจมีรอยห้อเลือดในตาขาวได้

ส่วนน้อยที่อาจเกิดจากภาวะเลือดออกง่าย เช่น โลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อ ไอทีพี มะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นต้น พวกนี้มักมีจุดแดงจ้ำเขียวตามตัว และอาจมีเลือดออกตามส่วนอื่นๆ ของร่างกาย ร่วมด้วยหรืออาจเกิดจากโรคติดเชื้อรุนแรง เช่น เล็ปโตสไปโรซิส เป็นต้น

[Total: 0 Average: 0]