การรักษา เลือดออกใต้ตาขาว

  1. ในรายที่มีสาเหตุจากการได้รับบาดเจ็บที่ตา ถ้า มีอาการปวดตา ตาพร่ามัว หรือมีเลือดออกในช่องลูกตา หน้า ควรส่งโรงพยาบาลด่วน
  2. ถ้ามีจุดแดงจ้ำเขียว มีเลือดตามส่วนอื่นๆ ของร่างกาย มีไข้ ตับโต ม้ามโต หรือสงสัยมีสาเหตุที่ร้ายแรงควรส่งโรงพยาบาลด่วน
  3. ถ้ามีสาเหตุจากการไอจาม หรือไม่มีอาการผิดปกติอื่นๆ ไม่ปวดตาและยังมองเห็นชัดดี ก็ไม่ต้องทำอะไร รอยห้อเลือดจะค่อยๆ จางหายได้เองใน 1-4 สัปดาห์ ควรอธิบายให้ผู้ป่วยและญาติเข้าใจเพื่อให้หายกังวล
[Total: 0 Average: 0]