อาการ เลือดออกใต้ตาขาว

ตาขาวเป็นปื้นแดง หรือรอยห้อเลือด อาจเป็นข้างเดียวหรือทั้ง 2 ข้างก็ได้

มักมีประวัติและอาการอื่นๆ ร่วมด้วยตามแต่ สาเหตุที่เป็น เช่น การได้รับบาดเจ็บ การไอ จามแรงๆ มีไข้ หรือมีจุดแดงจ้ำเขียวตามตัว เป็นต้น

[Total: 1 Average: 5]