logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

อาการ เลือดออกใต้ตาขาว

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / ตา  / เลือดออกใต้ตาขาว / อาการ เลือดออกใต้ตาขาว

ตาขาวเป็นปื้นแดง หรือรอยห้อเลือด อาจเป็นข้างเดียวหรือทั้ง 2 ข้างก็ได้

มักมีประวัติและอาการอื่นๆ ร่วมด้วยตามแต่ สาเหตุที่เป็น เช่น การได้รับบาดเจ็บ การไอ จามแรงๆ มีไข้ หรือมีจุดแดงจ้ำเขียวตามตัว เป็นต้น

[Total: 1 Average: 5]