สาเหตุ ริดสีดวงตา

เกิดจากการติดเชื้อริดสีดวงตาซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ มีชื่อว่า คลามีเดียทราโคมาติส(Chlamydia rtachomatis) ติดต่อโดยการสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรง ทำให้เชื้อจากคน ที่เป็นโรคแพร่ไปเข้าตาของอีกคนหนึ่ง บางครั้งอาจติดต่อผ่านทางผ้าเช็ดตัว เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ใช้รวมกัน หรือ ผ่านทางแมลงหวี่ แมลงวันที่มาตอมตา นำเชื้อจากคนหนึ่งไปให้อีกคนหนึ่งการติดต่อมักจะต้องอยู่ใกล้ชิดกัน นาน ๆ จึงมักพบเป็นพร้อมกันหลายคนในครอบครัวเดียวกัน เชื้อนี้จะเข้าไปทำให้เกิดการอักเสบที่เยื่อบุตาขาว และกระจกตา (ตาดำ)

ระยะฟักตัว ริดสีดวงตา

5-12 วัน

[Total: 0 Average: 0]