อาการ ริดสีดวงตา

แบ่งออกเป็น 4 ระยะได้แก่

1. ระยะแรกเริ่ม 

มีอาการเคืองตา คันตา น้ำตาไหล ตาแดงเล็กน้อย และอาจมีขี้ตา ซึ่งมักจะเป็นที่ตา ทั้ง 2 ข้าง อาการคล้ายกับเยื่อตาขาวอักเสบจากเชื้ออื่น ๆจนบางครั้งแยกกันไม่ออก แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าพบว่ามี อาการเรื้อรังนาน 1-2 เดือน และอยู่ในท้องถิ่นที่มีโรคนี้ชุกชุมหรือมีคนในบ้านเป็นโรคนี้อยู่ก่อนก็อาจให้การรักษาแบบโรคริดสีดวงตาไปเลย ถึงแม้ไม่ได้รักษาในระยะนี้บางรายอาจหายได้เอง แต่บางรายอาจเข้าสู่ระยะที่  2

2.ระยะที่เป็นริดสีดวงแน่นอนแล้ว 

การอักเสบจะลดน้อยลงผู้ป่วยจะมีอาการต่างๆ ลดลงกว่าระยะ ที่ 1 แต่ถ้าพลิกเปลือกตาดู จะพบเยื่อบุตาหนาขึ้น และเห็นเป็นตุ่มเล็กๆ ที่เยื่อบุตาบน(ด้านในของผนังตาบน) นอกจากนี้จะพบว่ามีแผ่นเยื่อบางๆ ออกสีเทา ๆ ที่ส่วน บนสุดของตาดำ (กระจกตา) ซึ่งจะมีหลอดเลือดฝอยวิ่งเข้าไปในตาดำ แผ่นเยื่อสีเทาซึ่งมีหลอดเลือดฝอยอยู่ด้วย นี้เรียกว่า แพนนัส (pennus) ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของ (เยื่อตาขาวอักเสบจากการแพ้ อาจมีตุ่มเล็กๆ ที่เยื่อบุเปลือกตา แต่จะไม่มีแพนนัสที่ตาดำ)  

ระยะนี้อาจเป็นอยู่นานเป็นแรมเดือน หรือแรมปี หากไม่ได้รับการรักษาก็จะเข้าสู่ระยะที่ 3

3.ระยะเริ่มเป็นแผลเป็น 

ระยะนี้อาการเคืองตาลดน้อยลง จนแทบไม่มีอาการอะไรเลยตุ่มเล็กๆ ที่เยื่อบุเปลือกตาบนเริ่มค่อย ๆ ยุบหายไปแต่จะมีพังผืดแทนที่กลายเป็นแผลเป็นส่วนแพนนัสที่ตาดำยังคงปรากฏให้เห็นระยะนี้อาจกินเวลาเป็นแรมปี เช่นเดียวกับระยะ ที่ 2 การใช้ยารักษาในระยะนี้ไม่ค่อยได้ผล และจะเข้าสู่ ระยะที่ 4

4. ระยะของการหายและเป็นแผลเป็น 

ระยะนี้ เชื้อจะหมดไปเอง แม้จะไม่ได้รับการรักษา แพนนัสจะค่อยๆหายไป แต่จะมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น  แต่อย่างไรก็ตามโรคนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นรุนแรงทุกราย บางรายเป็นแล้วอาจหายได้เองในระยะแรก ๆ ส่วนในรายที่มีภาวะแทรกซ้อน มักจะมีการติด เชื้ออักเสบบ่อยๆ ประกอบกับมีปัจจัยเสริมอื่นๆ เช่น การติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำเติมขาดอาหาร ขาดวิตามิน เป็นต้น

[Total: 0 Average: 0]