การรักษา ริดสีดวงตา

  • หากตรวจพบว่าเป็นริดสีดวงตา ให้กินดอกซีไซคลีน 100 มก.วันละ 2 ครั้ง นาน 4 สัปดาห์ สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี หญิงตั้งครรภ์ และหญิงที่ให้นมบุตรให้อีริโทรไมซินแทน ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคนี้ ควรให้ยาป้าย ตาเตตราไซคลีน หรือยาป้ายตาอีริโทรไมซิน ร่วมด้วยโดยป้ายตาทุกๆ เดือน เดือนละ 5วันติดต่อกันวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น
  • ถ้าให้ยา 2 สัปดาห์แล้วไม่ดีขึ้น หรือไม่แน่ใจในการวินิจฉัย ควรส่งโรงพยาบาลหรือปรึกษาแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญอาจต้องทำการตรวจพิเศษเพิ่มเติม เช่น การขูดเยื่อบุตาย้อมสีด้วย Geimsa stain หรือ immunofluorescein การเพาะเชื้อเป็นต้น และให้การรักษาที่เหมาะสมต่อไป
  • ถ้ามีภาวะแทรกซ้อน ควรส่งโรงพยาบาลอาจต้องผ่าตัดแก้ไขเปลือกตาที่เป็นแผลเป็นอันเป็นต้นเหตุของภาวะแทรกซ้อน ในรายที่เป็นแผลเป็นที่กระจกตาอาจต้องผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา

[Total: 0 Average: 0]