สาเหตุ ภาวะเลือดออกง่าย (ไอทีพี)

ผู้ป่วยจะมีภาวะเกล็ดเลือดต่ำโดยไม่ทราบสาเหตุโดยที่ไขกระดูกสร้างเกล็ดเลือดได้ตามปกติ  แต่ร่างกายมีการสร้างสารภูมิต้านทานต่อเกล็ดเลือด (platelet anti body) ขึ้นมาทำลายเกล็ดเลือดของตัวเอง  จึงทำให้เกล็ดเลือดต่ำ และเลือดออกง่าย
                ในเด็ก อาจเกิดจากหลังติดเชื้อไวรัส

[Total: 0 Average: 0]