logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

สาเหตุ ภาวะเลือดออกง่าย (ไอทีพี)

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / หัวใจ  / ภาวะเลือดออกง่าย (ไอทีพี) / สาเหตุ ภาวะเลือดออกง่าย (ไอทีพี)

ผู้ป่วยจะมีภาวะเกล็ดเลือดต่ำโดยไม่ทราบสาเหตุโดยที่ไขกระดูกสร้างเกล็ดเลือดได้ตามปกติ  แต่ร่างกายมีการสร้างสารภูมิต้านทานต่อเกล็ดเลือด (platelet anti body) ขึ้นมาทำลายเกล็ดเลือดของตัวเอง  จึงทำให้เกล็ดเลือดต่ำ และเลือดออกง่าย
                ในเด็ก อาจเกิดจากหลังติดเชื้อไวรัส

[Total: 0 Average: 0]