อาการ ภาวะเลือดออกง่าย (ไอทีพี)

ผู้ป่วยจะมีจุดแดงขึ้นตามตัว บางรายอาจมีจ้ำเขียวร่วมด้วย โดยไม่มีอาการอื่นใดนำมาก่อน

  • บางรายอาจมีเลือดออกตามที่ต่างๆร่วมด้วย เช่น มีเลือดกำเดาออก เลือดออกตามไรฟัน ประจำเดือนออกมาก ถ่ายเป็นเลือด  เป็นต้นโดยทั่วไปผู้ป่วยจะไม่มีอาการซีด ยกเว้นมีเลือดออกมาก
  • ผู้ป่วยจะไม่มีไข้ ตับม้ามและต่อมน้ำเหลืองไม่โต
  • บางรายอาจมีอาการเรื้อรังเป็นเดือนเป็นปี
[Total: 0 Average: 0]