โรคลิ้นหัวใจไมทรัลตีบ

ปกติลิ้นไมทรัลมีขนาดของรูเปิดประมาณ  4-6  ซม.  ผู้ป่วยจะมีอาการเมื่อการรูเปิดตีบแคบลงเหลือครึ่งหนึ่งหรือน้อยกว่า  คือ  2.5  ตร.ซม.  หรือน้อยกว่า  การตีบของลิ้นหัวใจทำให้การไหลเวียนของเลือดไม่สะดวก  ความดันในหัวใจห้องบนซ้ายจะสูงขึ้น  หัวใจห้องบนซ้ายต้องบีบตัวแรงขึ้นเพื่อให้เลือดไหลลงสู่หัวใจห้องล่างซ้ายได้  กล้ามเนื้อหัวใจจะหน้าขึ้น  อาจจะมีอาการเหนื่อยเมื่อออกกำลังกาย  เครียด  หรือตั้งครรภ์ เมื่อรูตืบแคบลงเหลือ  1-5  ตร.ซม.  จะทำให้ปริมาตรเลือดที่ส่งออกจากหัวใจต่อนาทีลดลงและจะมีอาการแสดงขณะมีกิจกรรมเพียงปานกลางเท่านั้น  เมื่อรูตีบแคบลงน้อยกว่า  1  ตร.ซม.  ความดันของหัวใจห้องบนซ้ายจะเพิ่มขึ้น  ผู้ป่วยจะมีอาการเหนื่อยหอบแม้ในขณะที่พักได้       

การที่ลิ้นไมทรัลตีบทำให้ความดันของหัวใจห้องบนซ้ายสูงขึ้น  แต่เลือดลงสู่หัวใจห้องล่างซ้ายลดลง  ทำให้เลือดออกจากหัวใจไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ  ของหัวใจได้น้อย  ผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนเพลีย  เมื่อมีเลือดคั่งอยู่ในหัวใจห้องบนซ้าย  เลือดที่ส่งมาฟอกที่ปอดไม่สามารถไหลมาที่หัวใจห้องบนซ้ายได้  ทำให้แรงดันในปอดสูงขึ้น  เลือดคั่งในปอด  เกิดอาการปอดบวมน้ำ  ผู้ป่วยจะมีอาการของหัวใจห้องล่างซ้ายล้มเหลว  คือ  หอบ  ไอ  นอนราบไม่ได้  เมื่อความดันในปอดสูงขึ้น  หัวใจห้องล่างขวาไม่สามารถส่งเลือดไปฟอกที่ปอดได้  ทำให้มีเลือดคั่งที่หัวใจห้องล่างขวา  หัวใจห้องบนขวาไม่สามารถบีบตัวให้เลือดลงสู่หัวใจห้องล่างขวาได้ทำให้เลือดจากส่วนต่าง ๆ  ของร่างกายไม่สามารถไหลกลับมาที่หัวใจห้องบนขวาได้  ผู้ป่วยจึงมีอาการหัวใจห้องล่างขวาล้มเหลว  คือ  บวมตามร่างกาย  เส้นเลือดดำที่คอโป่ง  ตับโต  มีน้ำในช่องท้อง  เป็นต้น

อาการ โรคลิ้นหัวใจไมทรัลตีบ

อาการและอาการแสดง: เป็นอาการของหัวใจห้องล่างซ้ายล้มเหลวและหัวใจห้องล่างขวาล้มเหลว

การรักษา โรคลิ้นหัวใจไมทรัลตีบ

     1.  รักษาเช่นเดียวกับภาวะหัวใจล้มเหลว (ดูในหัวข้อการรักษาผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว)

     2.  ผ่าตัดลิ้นหัวใจ

          2.1  ซ่อมแซมลิ้นหัวใจ

                 1) Mitral  valvuloplasty  เป็นการตัดซ่อมแซมที่ใบลิ้นหัวใจ

                2) Mitral  annuloplasty  เป็นการผ่าตัดใส่ห่วงรอบลิ้นหัวใจ  เพื่อป้องกันการแยกของแผลหลังซ่อมแซม

                3) Mtral  valvuloplasty / Commisurotomy  เป็นการผ่าตัดเพื่อขยายรูที่ตีบ          2.2  เปลี่ยนลิ้นหัวใจ  (Valve  replacement)  โดยการใช้ลิ้นหัวใจเทียม  หลังผ่าตัดต้องรับประทานยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดตลอดชีวิต

[Total: 0 Average: 0]