สาเหตุ โรคหลอดเลือดหัวใจเกิน

เกิดจาก ดักตัส อาร์เทอริโอซัส ไม่ปิดตามธรรมชาติ ซึ่งควรปิดตั้งแต่ 10-15 ชั่วโมง หลังคลอด และปิดสมบูรณ์ 15-20 วัน ไม่เกิน 3 เดือน โดยสาเหตุที่ ดักตัสอาร์เทอริโอซัสไม่ปิดตามธรรมชาติ ได้แก่ภาวะคลอดก่อนกำหนด ภาวะขาดออกซิเจนขณะคลอด หรือการติดหัดเยอรมันในระยะ 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์

[Total: 0 Average: 0]