การรักษา โรคหลอดเลือดหัวใจเกิน

  1. การใช้ยา เพื่อช่วยในการปิดของหลอดเลือด
  2. การปิดหลอดเลือดด้วยอุปกรณ์ผ่านทางการสวนหัวใจ
  3. การผ่าตัดปิดหลอดเลือดเกิน (PDA Logation/Clipping)
[Total: 0 Average: 0]