อาการ โรคหลอดเลือดหัวใจเกิน

อาการที่สำคัญที่เกิดจากภาวะเชื่อมต่อดักตัส คือ ความผันผวนของการรับออกซิเจน ความต้องการออกซิเจนที่เพิ่มขึ้น และปัญหาการหายใจเนื่องจากของเหลวในปอด

[Total: 0 Average: 0]