การใช้ 5G ในอุตสาหกรรม Healthcare

Telemedicine คือ ประโยชน์ บริการ ข้อจำกัด เริ่ม ดีที่สุด โทรเวชกรรม

จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพสู่มิติใหม่ๆ ได้อย่างไร มาดูกันครับ

• Data connection of mobile medical equipment

อุปกรณ์สวมใส่ด้านสุขภาพ (Smart Wearable) ที่มีเทคโนโลยีตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้น ในอนาคตจะถูกพัฒนาให้เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น เช่น วัดน้ำตาลในเลือด วัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ซึ่ง 5G จะช่วยส่งผ่านข้อมูลสุขภาพจำนวนมากเหล่านี้ให้เชื่อมต่อซึ่งกันและกันอย่าง Real Time ระหว่างผู้ป่วยและแพทย์ เพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

• Tele surgery

ใช้ 5G ควบคุมหุ่นยนต์จากระยะไกลเพื่อผ่าตัดคนไข้ โดยในปี 2019 แพทย์ในประเทศจีนประสบความสำเร็จทดลองผ่าตัดผู้ป่วยโรค Parkinson ที่อยู่ห่างไกลออกไปจากโรงพยาบาลกว่า 1,900 ไมล์ ด้วยคุณสมบัติเด่นของ 5G ที่มีสัญญาณความเร็วสูง ประมวลผลระบบภาพและเสียงได้รวดเร็วในการผ่าตัด ลดความผิดพลาดและการสูญเสียชีวิตได้

• Tele-consultation

ปัจจุบันสถานการณ์ Covid-19 ผู้คนเริ่มหันมาปรึกษาแพทย์ทางออนไลน์ หาก 5G มาถึงจะทำให้ตรวจและวินิจฉัยโรคทางไกลผ่าน Video ระดับ HD กับแพทย์ได้ดียิ่งขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปโรงพยาบาลแบบ Telemedicine

• Super ambulance

5G จะช่วยส่งสถานการณ์ภายในรถฉุกเฉินผ่าน Video ระดับ Ultra HD พร้อมข้อมูลอาการต่างๆของผู้ป่วย ซึ่งถูกเชื่อมต่อไปยังจอแสดงผลที่ห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลอย่าง Real Time ในขณะเดียวกันก็มีการวินิจฉัยระหว่างทีมรถพยาบาลและแพทย์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาล

• Remote surgery demonstration

การศึกษาทางการแพทย์และการฝึกอบรม เช่น สาธิตการผ่าตัดจะต้องดำเนินการให้ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงมิฉะนั้นจะไม่สามารถรับประกันผลของการฝึกอบรมได้ ด้วยเครือข่าย 5G ผู้ฝึกอบรมสามารถใช้ AR/ VR และโมเดลดิจิตอล 3 มิติ เพื่อให้การฝึกอบรมออกมาสมจริงและได้ประโยชน์แก่ผู้เข้าอบรมมากที่สุด

[Total: 15 Average: 4.9]

Leave a Reply