Arincare คืออะไร – TelePharmacy

ข่าวสุขภาพ อัพเดต สาธาณสุข

Arincare คือแพลตฟอร์มสำหรับเภสัชกรและร้านขายยาที่จะใช้เทคโนโลยีมาทำให้ร้านขายยามีระบบการจัดการต่างๆ ที่ดีขึ้น ทำงานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

พูดให้เข้าใจง่ายๆ Arincare จะเปิดให้ร้านขายยาต่างๆ เข้ามาใช้ระบบของพวกเขาได้แบบฟรีๆ ทั้งในแง่ของสต๊อกยา จำนวนยอดขาย สั่งซื้อยาจากระบบของ Arincare ได้ และอะไรต่อมิอะไรมากมายที่ทำให้ร้านขายยาสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ซึ่งรายได้ของ Arincare จะมาจากการเป็น Marketplace สำหรับขายยาโดยเฉพาะ โดยในทางกฎหมายยาเป็นสินค้าที่ไม่สามารถทำการซื้อขายบนออนไลน์ได้ เราจึงไม่ค่อยเห็นยาวางขายบน Marketplace เหมือนอย่างสินค้าประเภทอื่นๆ

แต่ด้วยความที่เป็น Marketplace สำหรับยาโดยเฉพาะ ไม่มีสินค้าอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงทำให้ Arincare สามารถทำเรื่องขออนุญาตและขายยาบนออนไลน์ได้อย่างถูกกฎหมาย

เป็น Solution ที่ทำให้ร้านยาซื้อยามาสต๊อกได้ง่ายขึ้น ขณะเดียวกันก็ทำให้บริษัทยามีช่องทางในการขายที่มากขึ้นด้วยนั่นเอง

นอกจากนี้ ระบบของ Arincare ยังทำมาเพื่อรองรับนโยบายของรัฐ นั่นคือการที่คนไข้สามารถไปรับยาที่แพทย์สั่งข้างนอกได้ เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล และทำให้คนไข้ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น

ซึ่งก็ไม่แน่ว่าในอนาคตโมเดลการทำให้คนไข้ออกไปรับยานอกโรงพยาบาลของ Arincare อาจจะมา Disrupt ยาราคาแพงในโรงพยาบาลเอกชนก็เป็นได้

จุดเด่นของโปรแกรม Arincare

  • ระบบบริหารจัดการร้านยาครบจบในโปรแกรมเดียว ซื้อ ขาย จัดการร้านครบวงจร
  • ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในการใช้โปรแกรม ไม่มีหมดอายุ
  • เริ่มต้นใช้งานได้ภายใน 15 นาที
  • ออกแบบให้ใช้ได้กับร้านขายยาทุกขนาด
  • ทำงานได้ทั้งบน Window , Mac , Linux
  • มีทีมงานมาสาธิตการใช้งานระบบช่วยเหลือผู้ที่ใช้งานไม่เป็น
  • สามารถนับสต็อกได้แม้อยู่ในระหว่างการขายด้วยระบบ Turnkey Service ที่เป็นจุดเด่นของ Arincare

จุดอ่อนของโปรแกรม Arincare

  • เนื่องจาก เป็น Platform programming ทำให้ต้องมีการเชื่อมต่อ Internet ทุกครั้งเวลาที่ใช้งาน ถ้าไม่มี net ก็จบ ไม่สามารถ login เข้าใช้งานได้

โดยล่าสุดในการระดมทุนของ Aricare ในรอบ Series A นี้ นับเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญของภาครัฐ ภาคเอกชนและแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพสตาร์ทอัพไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน Telepharmacy เพื่อหนุนร้านขายยาชุมชน ตลอดจนต่อยอดการเติบโตของ Health Tech Ecosystem ในเมืองไทยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนสังคม โดย Arincare ถือเป็น Healthcare Startup รายแรกและเป็นสตาร์ทอัพไทยรายเดียวจากทั้งหมด 4 สตาร์ทอัพที่ทาง NEXTER VENTURES ร่วมลงทุน ซึ่งเงินลงทุนจาก CVC อย่าง NEXTER VENTURES บริษัทในเครือ SCG Cement Building Materials ที่เข้ามาร่วมลงทุนครั้งนี้ ถือเป็นนิมิตหมายใหม่ของวงการ Healthcare ที่กำลังจะเกิดการผลักดันร่วมกันระหว่างสตาร์ทอัพ ภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับระบบสาธารณสุขไทย มากกว่านั้น Arincare ยังได้รับเงินทุนจากบริษัทชั้นนำระดับโลกอย่าง Mitsubishi Corporation ในการระดมทุนรอบ Series A ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ดี ที่บ่งบอกถึงศักยภาพของสตาร์ทอัพไทยในมุมมองระดับสากล

Telepharmacy คืออะไร?

Telepharmacy (เภสัชกรรมทางไกล) คือ การบริบาลทางเภสัชกรรมและการส่งมอบเภสัชภัณฑ์จากเภสัชกรผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกลไปยังผู้ป่วย ที่อยู่ในสถานที่ที่แตกต่างกัน ผู้ป่วยจะได้รับยาและการดูแลรักษาทางเภสัชกรรม ภายในสถานที่ที่ปลอดภัยและสะดวกต่อการเข้าถึง การบริบาลเภสัชกรรมทางไกล ครอบคลุมไปถึง การให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วย (patient counseling), การติดตามการรักษาและผลข้างเคียง (drug therapy monitoring ) และ การจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ (refill the prescribed drugs) โดยใช้วิธีการ videoconferencing หรือ teleconferencing การบริบาลเภสัชกรรมทางไกล สามารถทำได้ทั้งจากเภสัชกรที่ปฏิบัติหน้าที่ในร้านยา, โรงพยาบาลและสถานพยาบาลอื่น ๆ โดยจะแตกต่างจาก Telemedicine

สมาคมเภสัชกรโรงพยาบาลของสหรัฐอเมริกา หรือ The American Society of Hospital Pharmacists (ASHP) ได้ให้คำจำกัดความของคำว่า Telepharmacy ไว้ว่า :

“A method in which a pharmacist utilizes telecommunications technology to oversee aspects of pharmacy operations or provide patient care services.”
“ วิธีการที่เภสัชกรใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคมเพื่อดูแลการดำเนินงานด้านเภสัชกรรมหรือให้บริการดูแลผู้ป่วย”

[Total: 10 Average: 4.8]

2 thoughts on “Arincare คืออะไร – TelePharmacy

Leave a Reply