ออกจากบ้านอย่างไร ให้ปลดภัยจากโคโรนาไวรัส (COVID19)

ปวดหลัง

ออกจากบ้าน ไปที่ ทำงาน

  • ใส่หน้ากากทุกครั้ง
  • ไม่สัมผัสของใช้ระหว่างเดินทาง
  • เมื่อถึงที่ทำงานให้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่เข้มข้น 70% (โดยรอให้แห้งอย่าเช็ดออก)
  • เช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ (ในกรณีที่สัมผัส)ด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือแอลกอฮอล์ล้างแผล

ออกจากที่ทำงาน ไปที่ บ้าน

  • ล้างมือด้วยสบู่
  • ใส่หน้ากากเมื่อใช้บริการขนส่งสาธารณะ

เมื่อกลับถึงบ้าน

  • ล้างมือ
  • เช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ส่วนตัว เช่นกระเป๋าสตางค์ อุปกรณ์มือถือ
  • เลี่ยงการสัมผัสธนบัตร เหรียญ กุญแจ และล้างมือหลังสัมผัส
  • อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
[Total: 5 Average: 5]

Leave a Reply