โรคฝีดาษลิง โรคเริม อีสุกอีใส การแพร่เชื้อ อาการ แตกต่างกันอย่างไร?

อัพเดตสถานการณ์ ฝีดาษลิง ในต่างประเทศ ในไทย Monkeypox #ฝีดาษลิง

โรคฝีดาษลิง 

เชื้อก่อโรค

Pox virus

การติดต่อ

– การสัมผัสสารคัดหลั่ง รอยโรค และละอองฝอยจากทางเดินหายใจ

– ติดต่อจากสัตว์สู่มนุษย์

– ติดต่อจากมนุษย์สู่มนุษย์

ระยะฟักตัว

– ภายใน 7 – 21 วัน

อาการนำ

– ไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดหลัง ต่อมน้ำเหลืองโต

อาการแสดงทางผิวหนัง

– แผลในปาก ตามด้วยผื่นแดง ตุ่มแดง ตุ่มน้ำ โดยตุ่มน้ำอาจมีรอยบุ๋มเล็ก ๆ ตรงกลางและกลายเป็นตุ่มหนอง แล้วจึงตกสะเก็ด

– รอยโรคจะอยู่ในระยะเดียวกัน

การรักษา

– แบบประคับประคองและรักษา ตามอาการ ยาต้านไวรัส tecovirimat (อยู่ระหว่างการศึกษา)

โรคเริม

เชื้อก่อโรค

Herpes simplex virus

การติดต่อ

– การสัมผัสสารคัดหลั่ง รอยโรค การติดต่อทางเพศสัมพันธ์

– ติดต่อจากมนุษย์สู่มนุษย์

ระยะฟักตัว

-ภายใน 3-7 วัน

อาการนำ

– อาการเจ็บ ปวดแสบร้อน คันบนตำแหน่งที่จะเกิดรอยโรค ปวดเมื่อยเนื้อตัว เบื่ออาหาร อาจมีไข้ ปวดศีรษะ ต่อมน้ำเหลืองโตบางราย

อาการแสดงทางผิวหนัง

– ตุ่มแดง และตุ่มน้ำที่เจ็บบนพื้นแดง อาจจะมีรอยบุ๋มเล็กๆ ตรงกลาง ต่อมากลายเป็นตุ่มหนองและแผลหรือแปลถลอกตกสะเก็ด

– รอยโรคจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มไม่กระจายตัว

การรักษา

– รักษาตามอาการร่วมกับยาต้านไวรัส เช่น acyclovir , famciclovir , valacyclovir

 โรคอีสุกใส Varicella zoster virus

เชื้อก่อโรค

-การสัมผัสสารคัดหลั่ง รอยโรค และละอองฝอย จากทางเดินหายใจ

การติดต่อ

-ติดต่อจากมนุษย์สู่มนุษย์

ระยะฟักตัว

-11 – 20 วัน

อาการนำ

-ไข้ ปวดเมื่อยเนื้อตัว ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ

อาการแสดงทางผิวหนัง

-แผลในปาก และคอหอยตามด้วยผื่นแดงตุ่มแดง ตุ่มน้ำ โดยตุ่มน้ำอาจมีรอยบุ๋มเล็ก ๆตรงกลางและต่อมากลายเป็นตุ่มหนองแล้วจึงตกสะเก็ด

-พบรอยโรคได้หลายระยะในเวลาเดียวกัน มีโอกาสทิ้งรอยแผลเป็นหลังหาย

การรักษา

-รักษาตามอาการร่วมกับ ยาต้านไวรัส เช่น acyclovir, famciclovir และ valacyclovir

[Total: 1 Average: 5]

Leave a Reply