งานบริบาลในญี่ปุ่น

health me now blog best website covid 19 time โรงพยาบาลที่ดีที่สุด

งานบริบาล เป็นอีกหนึ่งสาขาที่ชาวไทยสามารถสมัครไปทำงานได้ด้วยวีซ่าสถานภาพการพำนักประเภททักษะเฉพาะทางหมายเลข 1 และข่าวดีสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานบริบาลเป็นเวลา 3 ปี จะสามารถสอบบริบาลวิชาชีพซึ่งเป็นการสอบระดับชาติได้ (เพิ่มเติมเรื่องวีซ่า https://www.ssw.go.jp/th/)

 • สาขางานบริบาล เป็นงานที่ช่วยเหลือผู้ที่มีอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่นผู้สูงอายุ หรือผู้พิการให้เขาสามารถดำเนินชีวิตได้สะดวกยิ่งขึ้น
 • เนื้อหางานมีทั้งส่วนของการบริบาลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่
  • ให้ความช่วยเหลือด้านชีวิตประจำวัน เช่น การกิน อาบน้ำ เข้าห้องน้ำ
  • จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการและความเพลิดเพลิน
 • งานบริบาลเน้นการทำงานเป็นทีม ดังนั้นการจดบันทึกและส่งต่อข้อมูลจึงสำคัญมาก (ควรแยกความเห็นส่วนตัวออกจากข้อเท็จจริง)

โดยการยื่นขอวีซ่าสถานภาพการพำนักประเภททักษะเฉพาะทางหมายเลข 1 ในแต่ละสาขาอาชีพอาจมีกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม ในกรณีของ “อาชีพบริบาล” จะต้องสอบผ่าน การสอบด้านเทคนิค การสอบภาษาญี่ปุ่นวิชาชีพบริบาล รวมถึงการสอบภาษาญี่ปุ่น ซึ่ง “การสอบภาษาญี่ปุ่น” สามารถใช้ผลสอบจาก JFT-Basic ได้

📌 #JFT-Basic คืออะไร

 • การสอบภาษาญี่ปุ่นรูปแบบใหม่ที่สามารถใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่า “ทักษะเฉพาะทาง หมายเลข1” ได้
 • เป็นข้อสอบวัดทักษะภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน
 • จัดสอบประมาณ 2 เดือนครั้ง (ประมาณปีละ 6 รอบ)
 • ทดสอบโดยระบบคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์สอบ ซึ่งจะทราบผลได้ทันทีหลังจากสอบเสร็จ
 • ข้อสอบแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ตัวอักษรและคำศัพท์, บทสนทนาและสำนวน, การฟัง และการอ่าน เน้นสำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ดูรายละเอียดและสมัครสอบได้ที่ https://bit.ly/3DM0xN8

[Total: 1 Average: 4]

Leave a Reply