เจ็บใต้ราวนมขวา เสี่ยงเป็นโรคอะไรบ้าง

อาการ มะเร็งหัวใจ

เจ็บหน้าอกข้างขวาเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งหลายคนมักจะตีความว่าเป็นปัญหาสุขภาพหัวใจอย่างภาวะหัวใจขาดเลือดในทันที แต่แท้จริงแล้ว อาการเจ็บหน้าอกข้างขวาอาจเกิดจากปัญหาในระบบทางเดินอาหารหรือปอดได้ แล้วปัญหาสุขภาพดังกล่าวจะประกอบไปด้วยโรคหรือภาวะใดบ้าง

อาการเจ็บหน้าอกนั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุครับ การที่จะได้วินิฉัยที่ถูกต้องนั้นจะต้องไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจร่างกาย ถามประวัติ รวมไปถึงส่งตรวจเพิ่มเติมเช่น ตรวจเลือด ตรวจ X-ray , ultrasound ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นต้น

ถ้าหากอาการเจ็บเป็นด้านขวาล่างใต้ราวนม สาเหตุของอาการเจ็บที่อาจเป็นไปได้คือ

แนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อทำการถามประวัติและตรวจร่างกาย โดยละเอียดก่อนที่จะทำการส่งตรวจเพิ่มเติมต่อไป เพื่อให้ได้การวินิฉัยที่แท้จริงและทำการรักษาต่อไป

เจ็บหน้าอกข้างขวา รักษาได้อย่างไร

ผู้ป่วยแต่ละคนย่อมมีสาเหตุของอาการเจ็บหน้าอกข้างขวาที่แตกต่างกับไป การรักษาจึงแตกต่างกันไปตามสาเหตุที่ตรวจพบ และดุลพินิจของของแพทย์ผู้ดูแล นอกเหนือจากขั้นตอนการผ่าตัดและการรักษาด้วยกระบวนการอื่น ๆ แล้ว แพทย์อาจแนะนำให้ผู้ป่วยใช้ยารักษาอาการเจ็บหน้าอกอันเกิดจากสาเหตุที่พบได้บ่อย เช่น ยาไนโตรกลีเซอรีน ยาแอสไพริน ยาละลายลิ่มเลือด ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ยาลดการหลั่งกรด ยารักษาโรคซึมเศร้า เป็นต้น

สำหรับผู้ป่วยที่กังวลเกี่ยวกับอาการเจ็บหน้าอกข้างขวา และมีอาการคงอยู่นานกว่า 2-3 วัน ควรพบไปแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยอย่างถี่ถ้วนและการรักษาที่เหมาะสม ยิ่งไปกว่านั้น การทำกิจกรรมใด ๆ ในระหว่างวันอาจส่งผลให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกได้ ผู้ป่วยจึงควรหยุดทำกิจกรรมทันที หากยังรู้สึกเจ็บหน้าอกอย่างต่อเนื่องควรรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล เพราะอาจเสี่ยงต่อการเป็นภาวะหัวใจขาดเลือดได้

[Total: 8 Average: 4.9]

One thought on “เจ็บใต้ราวนมขวา เสี่ยงเป็นโรคอะไรบ้าง

Leave a Reply