โรงพยาบาลกรุงเทพ ได้อันดับ 1 สุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภค Thailand’s Most Admired Company สองปีซ้อน

นิตยสารแบรนด์เอจ ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2565 เปิดผลสำรวจ Thailand’s Most Admired Company 2022-2023 สุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภค โดยผลสำรวจในกลุ่มโรงพยาบาล ประจำปี 2565

“ โรงพยาบาลกรุงเทพ ” ได้อันดับ 1 เป็นสมัยที่สองต่อจากปี 2021

Thailand’s Most Admired Company 2022-2023

มีผลการวิจัย ได้คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสิ้น 7.65 และเฉลี่ยรวมในแต่ละกลุ่มตัวแปรย่อย ดังนี้

  • ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation): 8.13
  • ภาพลักษณ์องค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate CSR Image): 7.11
  • การประกอบธุรกิจ และความสำเร็จ (Business Achievement & Practice): 7.61
  • การบริการ (Service): 7.51
  • ภาพลักษณ์แบรนด์ของกิจการ (Image of Brand Owned): 7.92
  • ผู้บริหาร (Management): 7.63

จากผลการสำรวจ 2022-2023 Thailand’s Most Admired Company โดยนิตยสาร BrandAge พบว่า “โรงพยาบาลกรุงเทพ” เป็นโรงพยาบาลที่ผู้บริโภคมองว่ามีความน่าเชื่อถือมากที่สุดในกลุ่ม “โรงพยาบาลเอกชน” และยังได้รับคะแนนสูงสุดในทุกๆ ปัจจัย ได้แก่ ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation), ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ (Business Performance), ภาพลักษณ์แบรนด์ของกิจการ (Corporate Image), การบริหารการจัดการ (Management), ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate CSR) และการบริการที่ดี (Excellence Service) เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลที่มีระบบการดูแลคนไข้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นองค์กรที่มีผลการดำเนินธุรกิจดีเยี่ยมอีกด้วย

เพราะโรคภัยไข้เจ็บเป็นเรื่องที่รอไม่ได้ อีกทั้งเราอยู่ในยุคที่มีเทคโนโลยีสนับสนุน รพ.กรุงเทพจึงปรับบริการทางการแพทย์ให้ล้ำนำสมัย ภายใต้คอนเซ็ปต์ Your Healthcare Intelligence นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ และบริการดูแลผู้ป่วยให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว

โรงพยาบาลกรุงเทพจึงรวมทุกมิติการรักษาเข้ามาไว้ในสมาร์ทโฟน เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบ Hybrid ของสังคมยุคดิจิทัล มีการเปิดตัวแอปพลิเคชันและบริการทางการแพทย์แบบออนไลน์ของโรงพยาบาลกรุงเทพ ได้แก่

  1. แอปพลิเคชัน มายบีพลัส (My B+) แอปที่รวมทุกข้อมูลสุขภาพไว้ในมือถือ ด้วยฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ทุกความใส่ใจด้านสุขภาพ อาทิ  บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ (Telemedicine) นัดหมายแพทย์ ดูประวัติสุขภาพ ใบรับรองแพทย์ ฯลฯ ที่ช่วยให้คุณเข้าถึงการรักษาได้จากทุกที่ ทุกเวลา
  2. B At Home Services บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ (Teleconsultation) ที่ผู้ป่วยสามารถพูดคุยปัญหาสุขภาพทั่วไป และโรคเฉพาะทางกับแพทย์ผู้ชำนาญการได้แบบ Real-Time และสามารถรับปฏิบัติการทางการแพทย์ได้ที่บ้าน อาทิ บริการเจาะเลือด ฉีดวัคซีน โดยที่ยังคงมาตรฐานเหมือนตรวจที่โรงพยาบาล รวมไปถึงการจัดส่งยาทั่วประเทศ พร้อมรับคำแนะนำเรื่องยาจากเภสัชกรแบบออนไลน์
  3. B With You ระบบติดตามสถานะผ่าตัด ตั้งแต่ก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่าตัดไปจนถึงเสร็จสิ้นกระบวนการ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวในช่วงผ่าตัด รวมถึงข้อควรระวังและข้อมูลสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย
  4. B In Touch ระบบที่ออกแบบมาสำหรับผู้ป่วยในและคนที่คอยดูแลผู้ป่วย ให้เข้าถึงทุกรายละเอียดของการดูแลรักษาผู้ป่วย แผนการรักษา ความคืบหน้าการรักษา รายละเอียดการรักษา ค่ารักษาพยาบาล และข้อมูลสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

BrandAge จึงได้นำเสนอรูปแบบของงานวิจัย 2022-2023 Thailand’s Most Admired Company ผ่านกรอบนำเสนอแบบ Model 5  ประกอบด้วย

1.         Number One Ranking

2.         Number One Factor

3.         Number One Overall

4.        Number One Soft Power (Image+CSR)

5.        New Face & Runner Up

ทั้งนี้ เพื่อสื่อให้เห็นถึงความโดดเด่นของแต่ละบริษัทที่เป็น 2022-2023 Thailand’s Most Admired Company ผ่าน Model ทั้ง จาก 6 ตัวแปรที่ใช้ประเมินผล  

[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply