ภาวะ ISRR: เครียดหลังรับการฉีดวัคซีนโควิด

ข่าวโรงพยาบาล อัพเดต แพ็คเกจ โปรโมชั่น กรุงเทพ สมิติเวช บำรุงราษฎร์ พญาไท

ปัจจุบัน มีการพูดถึงผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนโควิด-19 กันอย่างมาก ซึ่งความจริงแล้วผลข้างเคียงมักพบได้น้อยและส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง ยิ่งหากชั่งน้ำหนักถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการฉีดวัคซีนนั้นก็มีมากมายหลายเท่ากว่าผลข้างเคียง

เหตุเพราะ ในบางคนเมื่อมีความเครียดจากการฉีดวัคซีน ร่างกายจะแสดงปฏิกิริยาทำให้เกิดอาการต่างๆ เช่น ชา กล้ามเนื้ออ่อนแรง คลื่นไส้ วิงเวียน ตาพร่ามัว พูดไม่ชัด เกร็ง หรือเป็นลม หลังรับวัคซีน ซึ่งองค์การอนามัยโลก หรือ WHO ได้ระบุภาวะนี้ว่า Immunization Stress Related Response หรือ ISRR อันเนื่องมาจากภาวะเครียด วิตกกังวล พักผ่อนไม่เพียงพอ ไปจนถึงอาการเจ็บป่วยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นก่อนเข้ารับวัคซีน โดยอาจเกิดขึ้นหลังรับวัคซีนได้ 5-30 นาที และอาจเป็นชั่วคราวหรือหายได้เป็นปกติภายใน 1-3 วัน ทั้งนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกวัคซีน และทุกรุ่นการผลิต

ใครที่พบว่าตนเองมีอาการ ISRR หลังฉีดวัคซีนเข็มแรก แพทย์จะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไปว่าควรฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 หรือไม่ หากเรามีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ ก็สามารถรับวัคซีนเข็มที่ 2 ต่อไปได้นั่นเอง

[Total: 49 Average: 4.8]

One thought on “ภาวะ ISRR: เครียดหลังรับการฉีดวัคซีนโควิด

Leave a Reply