3 องค์กรเด่นด้านดิจิตอลคว้ารางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2021

TMA และ depa ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมรับชมงานประกาศผลรางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2021 โดยมีท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธี

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จัดงานสัมมนาออนไลน์ พร้อมประกาศผลและมอบรางวัลองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการดิจิทัล “Digital Transformation Forum & Thailand Digital Excellence Awards 2021” ในรูปแบบการสัมมนาออนไลน์ (Online Conference) สำหรับผู้บริหารจากองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจากกลุ่มธุรกิจต่างๆ บุคลากรสายงานดิจิทัล และผู้สนใจทั่วไป เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง ยกย่อง และสนับสนุนองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการดิจิทัล พร้อมยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการดิจิทัลในประเทศไทยให้เท่าเทียมกับมาตรฐานสากล เมื่อวันที่ 8  ธันวาคม 2564 ณ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) จัดโครงการ Thailand Digital Excellence Awards เพื่อยกย่องและสนับสนุนองค์กรธุรกิจที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการดิจิทัล พร้อมด้วยความร่วมมือจาก The Boston Consulting Group (BCG) องค์กรที่ปรึกษาทางธุรกิจระดับโลกร่วมเป็นพันธมิตรด้านองค์ความรู้ (Knowledge Partner) นำเครื่องมือวัดผล Digital Acceleration Index (DAI) ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล

องค์กรที่ได้รับรางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2021 มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จในครั้งนี้

ลอรีอัล (ประเทศไทย)

ท่านแรก คุณญาดา  ศาสตรสาธิต Chief Marketing Officer บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ลอรีอัลเป็นบริษัท FMCG ที่จำหน่ายสินค้ามากกว่า 20 แบรนด์ในไทย และในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การจัดจำหน่ายแบบออฟไลน์รวมถึงการเสนอบริการ Physical Beauty ServiceAdvisors หายไปอย่างรวดเร็ว โดยในช่วงล็อกดาวน์ จึงหันมาขายผ่าน E-Commerce มากขึ้น ดังนั้น ลอรีอัลจึงต้องเร่งทำตามแผนที่วางไว้เมื่อหลายปีก่อน เช่น Virtual Try – On คือ การทำให้ลูกค้าสามารถลองสีลิปสติกหลายเฉดสีผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ หรือการให้คำปรึกษาด้านความงามผ่านทางออนไลน์(E-Beauty Platform) โดยมี Retail Partners เช่น Central Group ที่ร่วมกันทดสอบและเรียนรู้ ซึ่งสำหรับผู้บริโภคอาจจะใช้เวลาในการปรับตัวมาซื้อของออนไลน์ รวมทั้งผู้บริโภคมีความยึดติดกับแบรนด์ที่เขาเชื่อถือ อันเป็นข้อได้เปรียบสำหรับลอรีอัลที่มีความน่าเชื่อถือและก่อตั้งมากว่า 100 ปีนอกจากนั้น ยังเป็นการสร้างโอกาสในการเจาะตลาดไปยังพื้นที่ที่ลอรีอัลยังไม่มีหน้าร้านแบบออฟไลน์อีกด้วย

Kasikorn Business Technology Bank (KBTG)

ท่านที่ 2 คุณจรุง เกียรติสุภาพงศ์ Chief Information Officer (Kasikorn Business-Technology Group – KBTG) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า วิกฤตครั้งนี้ส่งผลในแง่ดีกับภาคการเงินซึ่งจำเป็นต้องดูแลลูกค้า โดยธนาคาร มี Kasikorn Business Technology Bank (KBTG) ที่ได้ Spin – off ธุรกิจออกมาเมื่อปี 2016 เพราะเราเชื่อมั่นว่าบุคลากรในภาคเทคโนโลยีไม่เหมือนบุคลากรในภาคการเงิน รวมถึงเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ (Work from Anywhere) นอกจากนั้น ในช่วงเวลาของวิกฤตDigital Banking จะทำให้ธุรกิจสามารถทำธุรกรรมได้ทุกอย่างผ่าน Digital Banking Platform และทำให้แพลตฟอร์มมีเสถียรภาพต่อการใช้งานไม่ว่าเมื่อไรและใช้ได้จากทุกที่ 

ความสำเร็จในการทำ Digital Transformation ไม่ใช่คำตอบของทุกสิ่ง แต่เราต้องมองกลับไปย้อนดู Business Model และกลยุทธ์ขององค์กรว่าการทำ Digital Transformation นั้น จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจและการให้บริการที่ดีพอต่อลูกค้า

การคัดเลือก Talent เข้ามาทำงานใน KBTG สิ่งที่ยากที่สุด คือ การรักษา Talent ไว้กับองค์กรโดยองค์กรพยายามที่จะช่วยให้ทำงานง่ายขึ้น และกำจัดงานที่ไม่ชอบออกไป ในช่วงของการระบาดโควิด-19 คือเรื่องของ Human Safety องค์กรจึงพยายามอำนวยความสะดวกให้สามารถทำงานได้ รวมถึงสื่อสารไปยังพนักงานว่าอะไรคือเป้าหมาย ความเป็นห่วง รับฟังความคิดเห็น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในช่วงวิกฤตนี้

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

และ คุณศุภรัฒศ์ ศิวะเพ็ชรานาถ สิงหรา ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ได้ให้ความสำคัญกับลูกค้าในช่วงการระบาดของโควิด-19 จึงได้สร้างหุ่นยนต์ UVC และ AI Navigation Platform หรือที่เรียกว่า AGV ซึ่งช่วยในการบริหารจัดการสินทรัพย์จากทางไกล ทั้งยังได้ร่วมมือกับบริษัทพันธมิตรที่มี Know-how และลงทุนในเรื่องของ Robotic & AI ด้วย

การทำ Digital Transformation อุปสรรคขององค์กรคือการเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์โดยพื้นฐาน ไม่ใช่บริษัทที่ทำธุรกิจดิจิทัลการบริการต้นทุน การรักษาความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล ไปจนถึงการพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างความยั่งยืน และการสื่อสารกับทุกคนที่เกี่ยวข้องจึงเป็นความท้ายทายที่เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ต้องก้าวผ่านให้ได้เพื่อ Transform องค์กร

ในสาขา Thai Digital Champion for Rapid Business Digitization

เพื่อให้สอดรับกับเจตนารมย์ของกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ที่มุ่งเน้นในการสร้างสรรค์ประสบการณ์และแรงบันดาลใจที่ดีให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย FPT จะยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มศักยภาพในทุกมิติ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่ปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ พร้อมที่จะส่งมอบประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าน่าจดจำแก่ผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ การประกาศรางวัล “Thailand Digital Excellence Awards 2021” ซึ่ง TMA ร่วมกับ The Boston Consulting Group (BCG) นำเครื่องมือประเมิน Digital Acceleration Index (DAI) มาเฟ้นหาองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการดิจิทัลประจำปี 2564 เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการดิจิทัลขององค์กรในประเทศไทย และเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรอันจะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไป  

Thailand Digital Excellence Awards 2021 คือ

TMA – สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2507 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจของผู้บริหารและองค์กรไทยรวมทั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางให้นักธุรกิจและผบู้ริหารจากหลากหลายสาขาไดม้าพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้แนวความคิด และประสบการณ์ในการบริหารจัดการธุรกิจในสาขาต่างๆ ในปัจจุบันดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสาคัญมากยิ่งขึ้นในการบริหารจัดการ และเป็นปัจจัยหนึ่งที่สร้างความแตกต่างในเชิงศักยภาพขององค์กรดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและความสามารถในการบริหารจัดการด้านดิจิทัล TMA และ สานักงานส่งเสริม เศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จึงได้ร่วมกันจัดโครงการ Digital Transformation Forum และ Thailand Digital Excellence Awards ขึ้น เพื่อให้ การยกย่องและสนับสนุนองค์กรที่มีความเป็นเลศิด้านการบริหารจัดการดจิทัลและเพื่อยกระดับมาตรฐานการบรหิารจัดการดิจิทัลในประเทศไทยโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็น

งานพิธีประกาศผลรางวัล “Thailand Digital Excellence Awards” ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการดิจิทัล มี วัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการดิจิทัลขององค์กรในประเทศไทย ซึ่งในปีนี้ การประเมินจะมีการนาเครื่องมือของ BCG หรือที่เรียกว่า Digital Acceleration Index (DAI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความสามารถในการใช้ดิจิทัลภายในองค์กร ซึ่งคลอบคลุม 6 ฟังก์ชั่นหลัก ดังนี้

  • Business Strategy Driven by Digital
  • Digitize the Core
  • New Digital Growth
  • Changing Ways of Working
  • Leveraging the Power of Data & Technology
  • Integrating Ecosystems

ที่มอบให้กับบริษัทที่พลิกแนวคิด สร้างความยั่งยืนในธุรกิจ ผ่านระบบดิจิทัลเทคโนโลยี ในการบริการจัดการ ในงาน Digital Transformation Forum & Thailand Digital Excellence Awards 2021

https://www.tmadigitalexcellenceawards.com/

โดยปีนี้ไม่มีโรงพยาบาลใดได้รับรางวัล

[Total: 4 Average: 4.8]

2 thoughts on “3 องค์กรเด่นด้านดิจิตอลคว้ารางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2021

Leave a Reply