5 โรงพยาบาลเฉพาะทางที่ดีที่สุดในโลกด้านโรคระบบทางเดินอาหาร World’s Best Specialized Hospitals 2021: Gastroenterology โดย Newsweek

5 โรงพยาบาลเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทย มูลค่าการตลาดสูงสุด ยอดเยี่ยม ดีที่สุดในเอเซีย ดีที่สุดในโลก แพงที่สุด Health Me Now
RankHospitalDepartmentCityCountry
1Mayo Clinic – RochesterDivision of Gastroenterology and HepatologyRochester, MNUnited States
2The Mount Sinai HospitalDigestive Diseases – GastroenterologyNew York, NYUnited States
3Policlinico Universitario A. GemelliInternal Medicine and GastroenterologyRomeItaly
4Massachusetts General HospitalDigestive Healthcare CenterBoston, MAUnited States
5Cleveland ClinicDigestive Disease & Surgery InstituteCleveland, OHUnited States

5 โรงพยาบาลเฉพาะทางที่ดีที่สุดในโลกด้านโรคหัวใจ WORLD’S BEST SPECIALIZED HOSPITALS 2021: HEART โดย NEWSWEEK

5 โรงพยาบาลเฉพาะทางที่ดีที่สุดในโลกด้านโรคมะเร็ง World’s Best Specialized Hospitals 2021: Oncology โดย Newsweek

5 โรงพยาบาลเฉพาะทางที่ดีที่สุดในโลกด้านโรคต่อมไร้ท่อ WORLD’S BEST SPECIALIZED HOSPITALS 2021: ENDOCRINOLOGY โดย NEWSWEEK

[Total: 2 Average: 5]

One thought on “5 โรงพยาบาลเฉพาะทางที่ดีที่สุดในโลกด้านโรคระบบทางเดินอาหาร World’s Best Specialized Hospitals 2021: Gastroenterology โดย Newsweek

Leave a Reply