5 โรงพยาบาลเฉพาะทางที่ดีที่สุดในโลกด้านโรคระบบประสาท World’s Best Specialized Hospitals 2021: Neurology โดย Newsweek

5 โรงพยาบาลเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทย มูลค่าการตลาดสูงสุด ยอดเยี่ยม ดีที่สุดในเอเซีย ดีที่สุดในโลก แพงที่สุด Health Me Now
RankHospitalDepartmentCityCountry
1Mayo Clinic – RochesterAdult Neurology and NeurosurgeryRochester, MNUnited States
2Hôpital Universitaire Pitié SalpêtrièreDépartement De NeurologieParisFrance
3National Hospital For Neurology and Neurosurgery – Queen SquareNeurologyLondonUnited Kingdom
4Charité – Universitätsmedizin BerlinCharitéCentrum 15BerlinGermany
5Massachusetts General HospitalDepartment of NeurologyBoston, MAUnited States

5 โรงพยาบาลเฉพาะทางที่ดีที่สุดในโลกด้านโรคหัวใจ WORLD’S BEST SPECIALIZED HOSPITALS 2021: HEART โดย NEWSWEEK

5 โรงพยาบาลเฉพาะทางที่ดีที่สุดในโลกด้านโรคมะเร็ง World’s Best Specialized Hospitals 2021: Oncology โดย Newsweek

5 โรงพยาบาลเฉพาะทางที่ดีที่สุดในโลกด้านโรคต่อมไร้ท่อ WORLD’S BEST SPECIALIZED HOSPITALS 2021: ENDOCRINOLOGY โดย NEWSWEEK

[Total: 1 Average: 5]

2 thoughts on “5 โรงพยาบาลเฉพาะทางที่ดีที่สุดในโลกด้านโรคระบบประสาท World’s Best Specialized Hospitals 2021: Neurology โดย Newsweek

Leave a Reply