5 โรงพยาบาลเฉพาะทางที่ดีที่สุดในโลกด้านโรคกระดูก World’s Best Specialized Hospitals 2021: Orthopedics โดย Newsweek

5 โรงพยาบาลเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทย มูลค่าการตลาดสูงสุด ยอดเยี่ยม ดีที่สุดในเอเซีย ดีที่สุดในโลก แพงที่สุด Health Me Now
RankHospitalDepartmentCityCountry
1Hospital For Special SurgeryOrthopedic CareNew York, NYUnited States
2Mayo Clinic – RochesterDepartment of Orthopedic SurgeryRochester, MNUnited States
3Charité – Universitätsmedizin BerlinCentrum für Muskuloskeletale ChirurgieBerlinGermany
4Helios ENDO-Klinik HamburgOrthopädieHamburgGermany
5Severance Hospital – Yonsei UniversityDepartment of Orthopedic SurgerySeoulSouth Korea

5 โรงพยาบาลเฉพาะทางที่ดีที่สุดในโลกด้านโรคหัวใจ WORLD’S BEST SPECIALIZED HOSPITALS 2021: HEART โดย NEWSWEEK

5 โรงพยาบาลเฉพาะทางที่ดีที่สุดในโลกด้านโรคมะเร็ง World’s Best Specialized Hospitals 2021: Oncology โดย Newsweek

5 โรงพยาบาลเฉพาะทางที่ดีที่สุดในโลกด้านโรคต่อมไร้ท่อ WORLD’S BEST SPECIALIZED HOSPITALS 2021: ENDOCRINOLOGY โดย NEWSWEEK

[Total: 2 Average: 5]

2 thoughts on “5 โรงพยาบาลเฉพาะทางที่ดีที่สุดในโลกด้านโรคกระดูก World’s Best Specialized Hospitals 2021: Orthopedics โดย Newsweek

Leave a Reply