5 โรงพยาบาลเฉพาะทางที่ดีที่สุดในโลกด้านโรคมะเร็ง World’s Best Specialized Hospitals 2021: Oncology โดย Newsweek

5 โรงพยาบาลเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทย มูลค่าการตลาดสูงสุด ยอดเยี่ยม ดีที่สุดในเอเซีย ดีที่สุดในโลก แพงที่สุด Health Me Now
1MD Anderson Cancer CenterMD Anderson Cancer CenterHouston, TXUnited States
2Memorial Sloan Kettering Cancer CenterMemorial Sloan Kettering Cancer CenterNew York, NYUnited States
3Dana-Farber Cancer InstituteDana-Farber Cancer InstituteBoston, MAUnited States
4Mayo Clinic – RochesterDepartment of OncologyRochester, MNUnited States
5Institut Gustave RoussyInstitut Gustave RoussyVillejuifFrance

[Total: 2 Average: 5]

10 thoughts on “5 โรงพยาบาลเฉพาะทางที่ดีที่สุดในโลกด้านโรคมะเร็ง World’s Best Specialized Hospitals 2021: Oncology โดย Newsweek

Leave a Reply