5 โรงพยาบาลเฉพาะทางที่ดีที่สุดในโลกด้านโรคหัวใจ World’s Best Specialized Hospitals 2021: Heart โดย Newsweek

5 โรงพยาบาลเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทย มูลค่าการตลาดสูงสุด ยอดเยี่ยม ดีที่สุดในเอเซีย ดีที่สุดในโลก แพงที่สุด Health Me Now
1Cleveland ClinicMiller Family Heart, Vascular & Thoracic InstituteCleveland, OHUnited States
2Mayo Clinic – RochesterDepartment of Cardiovascular MedicineRochester, MNUnited States
3Brigham And Women’s HospitalHeart & Vascular CenterBoston, MAUnited States
4Massachusetts General HospitalCorrigan Minehan Heart CenterBoston, MAUnited States
5The Mount Sinai HospitalMount Sinai HeartNew York, NYUnited States

โดยโรงพยาบาลของไทยมีทางโรงพยาบาลกรุงเทพที่ติดอันดับมาด้วย

[Total: 3 Average: 5]

11 thoughts on “5 โรงพยาบาลเฉพาะทางที่ดีที่สุดในโลกด้านโรคหัวใจ World’s Best Specialized Hospitals 2021: Heart โดย Newsweek

Leave a Reply