logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

การรักษา ตะคริว ด้วยตนเอง

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / กระดูก  / ตะคริว / การรักษา ตะคริว ด้วยตนเอง

การเหยียดยืดและการนวดกล้ามเนื้ออาจช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายได้ การประคบร้อนหรือเย็นในบริเวณที่เป็นอาจช่วยได้เช่นกัน

[Total: 0 Average: 0]