5 โรงพยาบาลเฉพาะทางที่ดีที่สุดในโลกด้านโรคต่อมไร้ท่อ World’s Best Specialized Hospitals 2021: Endocrinology โดย Newsweek

5 โรงพยาบาลเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทย มูลค่าการตลาดสูงสุด ยอดเยี่ยม ดีที่สุดในเอเซีย ดีที่สุดในโลก แพงที่สุด Health Me Now
1Mayo Clinic – RochesterDivision of Endocrinology, Diabetes, Metabolism, & NutritionRochester, MNUnited States
2Cleveland ClinicEndocrinology & Metabolism InstituteCleveland, OHUnited States
3Massachusetts General HospitalEndocrinology DivisionBoston, MAUnited States
4Asan Medical CenterDepartment of Endocrinology and MetabolismSeoulSouth Korea
5The Johns Hopkins HospitalJohns Hopkins Comprehensive Diabetes CenterBaltimore, MDUnited States

5 โรงพยาบาลเฉพาะทางที่ดีที่สุดในโลกด้านโรคหัวใจ WORLD’S BEST SPECIALIZED HOSPITALS 2021: HEART โดย NEWSWEEK

5 โรงพยาบาลเฉพาะทางที่ดีที่สุดในโลกด้านโรคมะเร็ง World’s Best Specialized Hospitals 2021: Oncology โดย Newsweek

[Total: 1 Average: 5]

6 tanggapan untuk “5 โรงพยาบาลเฉพาะทางที่ดีที่สุดในโลกด้านโรคต่อมไร้ท่อ World’s Best Specialized Hospitals 2021: Endocrinology โดย Newsweek

Leave a Reply