การรักษา ปวดไหล่ ด้วยตนเอง

การพักผ่อนและการหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวที่ทำให้เกิดอาการปวดอาจช่วยบรรเทาความรู้สึกไม่สบายได้ การประคบน้ำแข็งในบริเวณที่ปวดและการใช้ยาแก้ปวด เช่น ไอบูโพรเฟน พาราเซตามอล หรือนาโพรเซน อาจช่วยได้เช่นกัน

[Total: 0 Average: 0]