อาการ โรครูรั่วที่ผนังกั้นหัวใจห้องล่าง

ขึ้นกับขนาดของรูรั่วและแรงต้านทานหลอดเลือดในปอด ในกรณีที่รูรั่วมีขนาดเล็ก (small VSD) เด็กจะไม่มีอาการใดๆ มักตรวจร่างกายพบโดยบังเอิญ ส่วนในเด็กที่มีรูรั่วขนาดกลางหรือใหญ่ (moderate or large VSD) จะมีภาวะหัวใจวาย โดยจะมีอาการได้ตั้งแต่อายุ 2-3 เดือน ได้แก่ เหนื่อยง่าย หายใจเร็ว ดูดนมได้ช้า เช่น แต่ละมื้อนานกว่า 20 นาที เลี้ยงไม่โต และมีอาการของปอดอักเสบซ้ำๆ

เด็กทารกที่เป็นโรคหัวใจ VSD จะมีอาการเหนื่อยหอบและหัวใจเต้นเร็วจากนํ้าท่วมปอดส่งผลให้มีนํ้าหนักตัวน้อยและพัฒนาการช้า

[Total: 0 Average: 0]