โรงพยาบาลสมิติเวช: นำทัพรับรางวัล PRIME MINISTER’S EXPORT AWARD 2022

โครงการรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (PRIME MINISTER’S EXPORT AWARD) หรือรางวัล PM Export Award ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 30 ภายใต้แนวคิด ““Proud Past-Inspried Future” ทั้งนี้ จากสถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าทั่วโลกในขณะนี้ ถือได้ว่ามีความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงได้วางกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นการส่งออกของไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถยืนหยัดได้ในเวทีการค้าโลก ซึ่งรางวัล PM Export Award เป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกที่มีความโดดเด่น รางวัล PRIME MINISTER’S EXPORT AWARD 2022 มีจุดประสงค์เพื่อ เพื่อกระตุ้นให้มีการพัฒนารูปแบบสินค้าที่เป็น ของผู้ผลิต/ผู้ส่งออกและออกแบบโดยคนไทย รวมทั้งสร้างชื่อเสียงทางการค้าให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ในตลาดต่างประเทศเพื่อกระตุ้นให้ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรอันจะนำไปสู่การเสริมสร้างภาพลักษณ์สินค้าและบริการส่งออกของไทยมากขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการของไทย เปิดตลาดต่างประเทศโดยใช้ชื่อทางการค้าของตนเอง เพื่อให้สินค้าและบริการของไทยสามารถแข่งขันและรักษาตลาดต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน และเป็นที่รู้จักในตลาดโลกมากยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการของไทย เปิดตลาดต่างประเทศโดยใช้ชื่อทางการค้าของตนเอง โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท  เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล Prime  Minister’s Export  Award 2022  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2   ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ BEST OF THE BEST &Продолжить чтение “โรงพยาบาลสมิติเวช: นำทัพรับรางวัล PRIME MINISTER’S EXPORT AWARD 2022”

สรุปรวมปี 2022 โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในไทย ได้รางวัลอะไรกันบ้าง

นับเป็นปีที่ยากลำบากจากโควิดติดต่อกันเป็นปีทีสาม แต่เหล่าโรงพยาบาลเอกชนก็ยังคงพยายามรักษามาตรฐานและพัฒนาคุณภาพเพื่อพร้อมรับการกลับมาของคนไข้อยู่เสมอ วันนี้จึงรวบรวมสรุปรางวัลต่างๆ ที่โรงพยาบาลแต่ล่ะแห่งได้รับ ใครจะได้ไปกี่รางวัล อะไรบ้างไปดูกัน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (22 รางวัล) นับว่าเป็นปีทองของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ที่กวาดรางวัลได้มากถึง 19 รางวัลตลอดปี 2022 ที่ผ่านมา โดยได้แบบจัดเต็มที่รางวัลด้าน Social Media โรงพยาบาลสมิติเวช (7) โรงพยาบาลกรุงเทพ (1) โรงพยาบาลพญาไท (2) [Total: 2 Average: 5]

5 причин, почему вы должны проверить свое здоровье перед бегом

Растущая тенденция марафона привела к большему количеству бегунов, чем когда-либо прежде. Причина этого в том, что бег не только укрепляет тело. Но теперь есть различные мероприятия. многие регулярно Для тех, кто только начинает заниматься спортом и бегунов. В том числе и тех, кто участвовал во многих марафонах, но хочет побить собственные рекорды. Важно признать спортивный потенциал нашего тела, поскольку он можетПродолжить чтение “5 причин, почему вы должны проверить свое здоровье перед бегом”

매년 건강 검진이 필요한 이유는 무엇입니까?

2016년 10월 보건 서비스 지원부가 공유한 통계에 따르면 태국인의 2%만이 연간 건강 검진을 받고 있으며 인구의 59%는 자신이 완벽한 건강 상태라고 가정합니다. 그러나 많은 사람들이 고수하는 건강의 초석은 건강한 식생활입니다. 규칙적으로 운동 좋은 태도를 유지하고 충분하지 않을 수 있습니다 사람들이 이미 건강한 생활 방식을 가지고 있다고 생각할 때가 있기 때문입니다. 그러나 사실 그들의 몸은 자신도 모르는 사이에 질병에 시달릴 수Продолжить чтение “매년 건강 검진이 필요한 이유는 무엇입니까?”

Продукты, повышающие иммунитет, чтобы укрепить вашу защиту от COVID-19

Нас окружают вирусы и бактерии. Мы не можем их видеть, но прикасаемся к ним каждый день. Так почему же мы редко болеем? потому что у нашего организма есть иммунитет Наши лейкоциты, в частности, играют важную роль в нашей иммунной системе. Действуйте как солдат, который помогает бороться с микробами, которые ежедневно проникают в наши тела. и помогите нам оставаться незатронутыми ими.Продолжить чтение “Продукты, повышающие иммунитет, чтобы укрепить вашу защиту от COVID-19”

โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช เด่นรับรางวัล Asian Hospital Management Awards (HMA) 2022

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะทุกท่าน ประกาศในงานกาลาดินเนอร์และพิธีมอบรางวัล เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่งาน Hospital Management Asia 2022 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย หมวดหมู่:การปรับปรุงประสิทธิผลทางคลินิก ผู้ได้รับรางวัลเหรียญทอง: โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์แห่งเอเชีย (ฟิลิปปินส์) – แนวทางการพัฒนาทางคลินิกสำหรับผู้ป่วย COVID-19 ที่เป็นผู้ใหญ่ รองชนะเลิศ (ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ): หมวดหมู่:การควบคุมการติดเชื้อที่เป็นเลิศ ผู้ได้รับรางวัลเหรียญทอง: โรงพยาบาล Tan Tock Seng (สิงคโปร์) – แนวทางของ TTSH ทั้งโรงพยาบาลในการควบคุมการติดเชื้อในช่วงการระบาดของ COVID-19 รองชนะเลิศ (ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ): หมวดหมู่: ดีที่สุดในการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ได้รับรางวัลเหรียญทอง: KK Women’s and Children’s Hospital (Singapore) – CHAMPs CaRES: การริเริ่มการสนับสนุนการมีส่วนร่วมที่เห็นอกเห็นใจและตอบสนองในช่วง COVID-19 รองชนะเลิศ (ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ): หมวดหมู่:เทคโนโลยีการดูแลสุขภาพขั้นสูงที่สุด ผู้ได้รับรางวัลเหรียญทอง: National UniversityПродолжить чтение “โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช เด่นรับรางวัล Asian Hospital Management Awards (HMA) 2022”

Больница Самитиведж: Мы продолжаем побеждать в номинации «Лучшая больница Таиланда» на премии GlobalHealth Asia-Pacific Award 2022

ในงาน Global Health and Travel Award ประจำปี 2022 ซึ่งจัดโดย Global Health and Travel นิตยสารชั้นนำด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสุขภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ​ โดยใช้เกณฑ์การตัดสินจากการรวบรวมผลสำรวจจากผู้อ่านทั่วโลก รวมถึงการให้คะแนนจากทีมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในธุรกิจด้านสุขภาพและการท่องเที่ยวของ Global Health Asia Pacific โดยโรงพยาบาลสมิติเวชได้รับรางวัลใน 2 สาขา ได้แก่ Hospital of the Year in Thailand Colorectal Cancer Service Provider of the Year in Asia Pacific เป็นสมัยที่สามติดต่อกัน ทั้งนี้ จึงถือเป็นการตอกย้ำมาตรฐานด้านการดูแลรักษาและคุณภาพบริการของโรงพยาบาลให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นทั้งในต่างประเทศและในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งที่ผ่านมาโรงพยาบาล…มีนโยบายที่มุ่งส่งเสริมและเน้นเรื่องการตรวจสุขภาพ โดยเฉพาะในรูปแบบของการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive) และเวชศาสตร์ฟื้นฟูชะลอวัย เป็นเทรนด์ใหม่ที่คนทั่วโลก โดยเฉพาะกลุ่มตลาดเอเชีย และเอเชียแปซิฟิกหันมาให้ความสำคัญมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายและความตั้งใจของเครือสมิติเวช ที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีПродолжить чтение “Больница Самитиведж: Мы продолжаем побеждать в номинации «Лучшая больница Таиланда» на премии GlobalHealth Asia-Pacific Award 2022”

Самитивей-Вехтани получает награду Healthcare Asia Awards 2022

Детская больница Самитивей ★ Специализированная больница года – Таиланд Открытая компания Samitivej с ограниченной ответственностью ★ Инициатива года по борьбе с COVID – Таиланд Больница Вейтани ★ Больница года – Таиланд Узнайте, кто выиграл награду Healthcare Asia Awards 2022. Престижная программа награждения фактически проводилась с 25 апреля. По мере того, как мир начинает восстанавливаться послеПродолжить чтение “Самитивей-Вехтани получает награду Healthcare Asia Awards 2022”

Самитивей начинает начало года Получил награду Thai Best Employer Brand Awards 2022 (Таиландская награда Best Employer Brand Awards 2022)

Samitivej Public Company Limited получила награду «Лучший работодатель Таиланда 2022 года» Награда Таиланда за лучший бренд работодателя 2022 года, организованная Всемирным конгрессом HRD Института управления человеческими ресурсами в сотрудничестве с группой «Звезды отрасли» для награждения тайских организаций, добившихся успеха в управлении человеческими ресурсами. Samitivej Public Company Limited придает большое значение развитию управления человеческими ресурсами. Стремление кПродолжить чтение “Самитивей начинает начало года Получил награду Thai Best Employer Brand Awards 2022 (Таиландская награда Best Employer Brand Awards 2022)”

โรงพยาบาลสมิติเวช: ประกาศความสำเร็จองค์กรแห่งคุณค่า ยึดคอนเซ็ปต์ #เราไม่อยากให้ใครป่วย สู่ Beyond Agile และ Beyond Value

“สุขภาพดี” หรือ “ความไม่เป็นโรค” เป็นเรื่องที่ทุกคนอยากให้เกิดขึ้นกับตนเอง ยิ่งเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี พฤติกรรมของผู้บริโภค ยิ่งทำให้ทุกคนต้องหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพของตนเองเพื่อปรับตัวให้เท่าทันกับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้น “โรงพยาบาลสมิติเวช” เตรียมพร้อมบุคลากร เพื่อให้เท่าทันกับพฤติกรรมผู้บริโภคและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มีการเปลี่ยนระบบงาน ระบบเงิน วิธีคิด ก้าวข้ามพฤติกรรมของผู้บริโภค หรือที่เรียกว่า Agile ปรับตัวให้เร็ว พร้อมกับสร้างคุณค่า หรือ Value ที่จะช่วยชีวิตคน ช่วยให้ทุกคนดูแลตนเอง ป้องกันโรค ไม่ต้องมาโรงพยาบาล “นพ. ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม รพ.สมิติเวช และ รพ.บีเอ็นเอช เล่าว่า Agile และ Value คือหัวใจขององค์กรสมิติเวช ซึ่งปรับตัวล่วงหน้ามากกว่า 6 ปี ก่อนเกิดภาวะดิสรัปชั่น “เพราะช่วงที่แข็งแรงที่สุด คือ ช่วงที่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด” โดย 3 ปีแรกมีการทำ Corporate Transformation ดิสรัปตัวเองก่อน เป็นการตอกเสาเข็มให้แข็งแรง จัดระเบียบใหม่หมด “เพราะเราไม่สามารถทำ Innovation หรือ Digital Transformation ภายใต้กองขยะได้” “การทำ Digital Transformation เป็นเรื่องราวของการปรับเปลี่ยนความเป็นПродолжить чтение “โรงพยาบาลสมิติเวช: ประกาศความสำเร็จองค์กรแห่งคุณค่า ยึดคอนเซ็ปต์ #เราไม่อยากให้ใครป่วย สู่ Beyond Agile และ Beyond Value”

Samitivej ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Most Innovative Healthcare Brand ปี 2021 โดย Global Brands Magazine Award

GLOBAL BRAND AWARDS ก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นเกียรติแก่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและให้รางวัลแก่บริษัทในภาคส่วนต่างๆ รางวัลนี้เชิดชูเกียรติบริษัทที่มีผลงานดีเยี่ยมในด้านการเงิน การศึกษา การบริการ ไลฟ์สไตล์ รถยนต์ และเทคโนโลยี รางวัลนี้มอบให้เพื่อรับทราบผู้เล่นหลักที่มุ่งมั่นเพื่อความละเอียดและเป็นเวทีสำหรับการยอมรับ รางวัลนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุ สร้างความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของการส่งมอบบริการที่ยอดเยี่ยม และให้รางวัลกับผลงานของพวกเขาด้วยการยอมรับระดับโลกขั้นสูงสุด นอกเหนือจากการเงิน การศึกษา การบริการ ไลฟ์สไตล์ รถยนต์ และเทคโนโลยีแล้ว เรายังให้รางวัลในด้านการบริการ ด้านประสิทธิภาพ แบบฝึกหัดการสร้างแบรนด์ ซึ่งบริษัทต่างๆ ดำเนินการเพื่อให้เหนือกว่าส่วนที่เหลือ การเสนอชื่อเป็นที่ยอมรับสำหรับประเทศและภูมิภาคต่างๆ จากบริษัทต่างๆ ตลอดทั้งปีในหลากหลายหมวดหมู่ การเสนอชื่อที่ได้รับในระดับประเทศที่เกี่ยวข้องจะถูกตัดสินโดยหน่วยงานวิจัยอิสระภายนอก เพื่อให้มีคุณสมบัติในการรับรางวัล บริษัทต้องนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับรายละเอียดที่ทีมร้องขอ โดยในปี 2021 Global Brands Magazine Award ได้เลือกให้ทางโรงพยาบาลสมิติเวช (Samitivej Hospitals) เป็น Most Innovative Healthcare Brand เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวจากไทยที่ได้รับรางวัลในปีนี้ Global Brands Magazine Award 2021 สาย HealthCare Award Title Region Company Best Hospital for PaediatricПродолжить чтение “Samitivej ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Most Innovative Healthcare Brand ปี 2021 โดย Global Brands Magazine Award”

Белые выделения: Давайте поговорим об этом.

Белые выделения – нормальное явление для всех женщин. будет чистая слизь не так много Помогает увлажнить влагалище может иметь какой-то запах Но он не должен иметь запаха, он не вызывает зуда, обычно возникает во время овуляции в середине менструального цикла, а затем исчезает. и вернуться снова во время менструации [Total: 45 Average: 4.9]

สรุปรวมปี 2021 โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในไทย ได้รางวัลอะไรกันบ้าง

นับเป็นปีที่ยากลำบากจาก่โควิดติดต่อกันเป็นปีทีสอง แต่เหล่าโรงพยาบาลเอกชนก็ยังคงพยายามรักษามาตรฐานและพัฒนาคุณภาพเพื่อพร้อมรับการกลับมาของคนไข้อยู่เสมอ วันนี้จึงรวบรวมสรุปรางวัลต่างๆ ที่โรงพยาบาลแต่ล่ะแห่งได้รับ ใครจะได้ไปกี่รางวัล อะไรบ้างไปดูกัน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (10 รางวัล) นับว่าเป็นปีทองของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ที่กวาดรางวัลได้มากถึง 10 รางวัลตลอดปี 2021 ที่ผ่านมา โดยได้แบบจัดเต็มที่รางวัลด้าน Social Media โรงพยาบาลสมิติเวช (4) โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลพญาไท (1) โรงพยาบาลศครินทร์ (1) [Total: 9 Average: 4.6]

Организация получила лучшую тайскую бизнес-организацию года «THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2021».

Университет Торговой палаты Таиланда в  сотрудничестве с журналом Business + Magazine,   дочерней компанией  ARIP  Public Company Limited ( ARiP ), организовал церемонию вручения награды « Thai Top Company Awards 2021 », совместно оценив лучшие тайские бизнес-организации с выдающимися показателями. Создать индекс для измерения успешности бизнес-сектора. Надежный показатель, который вдохновляет деловой сектор Таиланда на повышение конкурентоспособности, тем самым влияя на конкурентоспособность Таиланда на международной арене. особенно приспособление бизнеса к рынкуПродолжить чтение “Организация получила лучшую тайскую бизнес-организацию года «THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2021».”

Больница Самитивей: лидер Таиланда в категории «Виртуальная больница» НАГРАДЫ В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИЙ В ОБЛАСТИ ПРОДУКТОВ 2021 г.

в разгар конкуренции в деловом мире Разработка традиционных продуктов больше не может удовлетворять потребности потребителей. Благодаря технологическому прогрессу и меняющемуся поведению потребителей Любая организация, изобретающая «инновации», отвечающие потребностям клиентов. добьется успеха в бизнесе В связи с возможностью, когда журналу Business + исполняется 32 года, началось сотрудничество с деканом Колледжа менеджмента. Университет Махидол изучает услуги, бренды или организации, которые выделяются своимиПродолжить чтение “Больница Самитивей: лидер Таиланда в категории «Виртуальная больница» НАГРАДЫ В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИЙ В ОБЛАСТИ ПРОДУКТОВ 2021 г.”